Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 12. At the cafe – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 12. At the cafe – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

  

t3 2 t3 2

Lời giải chi tiết:

A, a, cake.

A, a, cake.

He’s having a cake.

A, a, grapes.

A, a, grapes.

She’s having grapes.

Tạm dịch:

A, a, bánh.

A, a, bánh.

Anh ấy đang ăn một cái bánh.

A, a, nho.

A, a, nho.

Cô ấy đang ăn chùm nho.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 12. At the cafe – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.) 

  

t4 5 t4 5

Lời giải chi tiết:

1. a

t41 4 t41 4

He’s having a cake.

(Anh ấy đang ăn một cái bánh.)

2. a

t42 4 t42 4

She’s having grapes.

(Cô ấy đang ăn chùm nho.)

Bài 3

Task 5. Write and say. (Viết và nói)

t5 4 t5 4

Lời giải chi tiết:

t5g 2 t5g 2

Từ vựng

1. grape gb grape gb

2. cake gb cake gb

3. table gb table gb

4. have gb have gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button