Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 10. Days of the week – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Look and write.

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 10. Days of the week – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nhìn và viết.)

v9 v9

Lời giải chi tiết:

1. umbrella (cái ô/ cây dù)

2. ink (mực)

3. mouse (con chuột)

4. food (thức ăn)

5. ant (con kiến)

6. yo-yo

7. boy (cậu bé)

8. zoo (sở thú)

Xem Thêm : Lesson One: Words – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài B

B. Color the correct letters.

(Tô màu các chữ cái đúng.)

v0 v0

Lời giải chi tiết:

v0 1 v0 1

Bài C

C. Listen and () the box.

(Nghe và đánh dấu vào ô.)

v0 2 v0 2

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. /kw/ – /kw/ – queen

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 11. Xx – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

2. /z/ – /z/ – zebra

3. /r/ – /r/ – rabbit

Lời giải chi tiết:

v0 3 v0 3

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

v0 4 v0 4

Lời giải chi tiết:

1. cap (mũ lưỡi trai) – cat (con mèo)

2. elephant (con voi) – eighteen (số 18)

3. box (cái hộp) – fox (con cáo)

4. pen (bút mực) – penguin (chim cánh cụt)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button