Lesson 2 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

121 121

Bạn Đang Xem: Lesson 2 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


123 123

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

124 124


C

C. Sing.

(Hát)


125 125

Xem Thêm : Lesson One: Words – Unit 2: He’s happy! – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Lời giải chi tiết:

This is a nut,

(Đây là một hạt dẻ,)

n, n, nut.

(n, n, hạt dẻ.)

This is a nut,

(Đây là một hạt dẻ,)

n, n, nut.

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo. )E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


126 126

Xem Thêm : Lesson Two: Grammar and song – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

G

G. Sing.

(Hát.)


127 127

Phương pháp giải:

This is an octopus,

(Đây là một con bạch tuộc,)

o, o, octppus.

(o, o, bạch tuộc)

This is an octopus,

(Đây là một con bạch tuộc,)

o, o, octppus.

(o, o, bạch tuộc)

H

H. Listen and hop.

(Nghe và nhảy theo.)


truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button