Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

121 121

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


123 123

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

124 124


C

C. Sing.

(Hát)


125 125

Lời giải chi tiết:

This is a nut,

(Đây là một hạt dẻ,)

n, n, nut.

(n, n, hạt dẻ.)

This is a nut,

(Đây là một hạt dẻ,)

n, n, nut.

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo. )E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


126 126

G

G. Sing.

(Hát.)


127 127

Phương pháp giải:

This is an octopus,

(Đây là một con bạch tuộc,)

o, o, octppus.

(o, o, bạch tuộc)

This is an octopus,

(Đây là một con bạch tuộc,)

o, o, octppus.

(o, o, bạch tuộc)

H

H. Listen and hop.

(Nghe và nhảy theo.)


truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button