Tiếng Anh 2

Lesson 2 – Unit 1. Feelings – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Trace the letters.

(Đồ các chữ cái.)

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 1. Feelings – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài B

B. Color the correct letters.

(Tô màu vào chữ cái đúng.)

Phương pháp giải:

1. nut (hạt)

2. octopus (bạch tuộc)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

1. N – n – nine (số 9)

2. O – o – octopus (bạch tuộc)

3. O – o – orange (quả cam)

4. N – n – nut (hạt)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. nose (mũi)

2. octopus (bạch tuộc)

3. orange (quả cam)

4. nut (hạt)

truonghuynhngochue.edu.vn

Trích nguồn: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button