Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Welcome – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2
Bài 1

1. Listen and point. Then trace.

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Welcome – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Nghe và chỉ. Rồi tô chữ.) 

 

1624516454 uowq 1624516454 uowq

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Rose: Hello. I’m Rose.

(Xin chào. Cháu là Rose.)

Charlie: Hello. I’m Charlie.

(Xin chào. Cháu là Charlie.)

Uncle Dan: Hello. I’m Uncle Dan and this is Ola.

(Xin chào. Tôi là chú Dan và đây là Ola.)

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)

 

Lời giải chi tiết:

Bài học:

Hello, Rose. How are you?

I’m fine, thank you.

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 15. In the clohes shop – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

And how are you?

 

Hello, Charlie. How are you?

I’m fine, thank you.

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 15. In the clohes shop – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

And how are you?

 

Tạm dịch:

Xin chào, Rose. Bạn khỏe không?

Mình khỏe, cám ơn.

Còn bạn, bạn có khỏe không?

Xin chào, Charlie. Bạn khỏe không?

Tớ khỏe, cám ơn.

Còn bạn, bạn có khỏe không?

Bài 3

3. Listen and point. Then match.

(Nghe và chỉ. Rồi nối.) 

 

1624516455 ih0u 1624516455 ih0u

Lời giải chi tiết:

1624516455 1624516455

1. e

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 2. Shapes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

yellow: màu vàng

2. d

red: màu đỏ

3. f

green: màu xanh lá

4. a

blue: màu xanh

5. g

orange: màu cam

6. c

pink: màu hồng

7. b

purple: màu tím

Từ vựng

1. yellow gb yellow gb

2. red gb red gb

3. green gb green gb

4. blue gb blue gb

5. orange gb orange gb

6. pink gb pink gb

7. purple gb purple gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button