Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Welcome – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 1

 1. Trace. Then match.

(Đồ từ. Sau đó nối lại.)

1655405306 513 01 1655405306 513 01


Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Welcome – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

1. Hello, I’m Rose. (Xin chào, tôi là Rose.)

2. Hello, I’m Charlie. (Xin chào, tôi là Charlie.)

3. Hello, I’m Uncle Dan. (Xin chào, tôi là Chú Dan.)

4. Hello, I’m Ola. (Xin chào, tôi là Ola.)

Lời giải chi tiết:

1.c

2. b

3. d

4. a

Bài 2

2. Trace and colour.

(Đồ từ và tô màu.)

1655405307 105 02 1655405307 105 02


Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Welcome – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

red: màu đỏ

blue: màu xanh dương

yellow: màu vàng

pink: màu hồng

green: màu xanh lá

orange: màu cam

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button