Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

u1t1 u1t1

Lời giải chi tiết:

– yogurt: sữa chua

– yams: khoai lang

– yo-yos: con quay yô yô

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

u9t1 u9t1

Lời giải chi tiết:

– yogurt: sữa chua

– yams: khoai lang

– yo-yos: con quay yô yô

Từ vựng

1. yogurt gb yogurt gb

2. yam gb yam gb

3. yo yo gb yo yo gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button