Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 9. Classroom activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
A

 A. Listen and point. Repeat.

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 9. Classroom activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)


91 91

Lời giải chi tiết:

eraser: cục tẩy, cục gôm

ruler: thước kẻ

crayon: bút chì màu

pencil case: hộp bút

B

1. Listen the story.

(Nghe câu chuyện.)         

                                                

B

2. Listen and draw lines.

 (Nghe và vẽ đường thẳng.)


92 92

Lời giải chi tiết:

1. Bill, pick up your pencil case.

(Bill, nhặt hộp bút của em lên.)

Yes, teacher.

(Vâng, cô.)

2.Pick up your eraser, Kim.

(Nhặt cục tẩy của em lên, Kim.)

My eraser? OK, teacher.

Xem Thêm : Lesson Four: Numbers – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Cục tẩy của em ạ? Vâng, thưa cô.)

3.Lola, pick up your ruler.

(Lola, nhặt cây thước kẻ của em lên.)

Yes,sorry teacher.

(Vâng, xin lỗi cô.)

Sorry teacher.

(Xin lỗi cô.)

C

C. Sing 

(Hát.)


Phương pháp giải:

Pick up your eraser.(Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your eraser.(Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your ruler.(Nhặt cây thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your ruler.(Nhặt cây thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your crayon.(Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your crayon.(Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your pencil case.(Nhặt hôp bút của bạn lên.)

Pick up your pencil case.(Nhặt hôp bút của bạn lên.)

D

D. Point and say.

(Chỉ và nói.)

93 93

Phương pháp giải:

1. Pick up your eraser. (Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 13. Zz – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Pick up your eraser. (Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your eraser. (Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

2. Pick up your crayon.(Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your pencil case.(Nhặt hộp bút của bạn lên.)

Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your pencil case. (Nhặt hộp bút của bạn lên.)

Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your pencil case. (Nhặt hộp bút của bạn lên.)

3. Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your pencil case. (Nhặt hộp bút của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your pencil case. (Nhặt hộp bút của bạn lên.)

4. Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your eraser. (Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your eraser. (Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

E

E. Play “Simon says.”

(Trò chơi “Simon nói.”)

94 94

Phương pháp giải:

Cách chơi: khi nào người nói ra lệnh câu có “Simon says” thì các bạn mới làm theo mệnh lệnh của người nói, không có “Simon says” thì các bạn không làm theo mệnh lệnh của người nói.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button