Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 8. Weather – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Đề bài

 1. Look and read. Then circle and write.

(Nhìn và đọc. Sau đó khoanh tròn và viết.).

g3 g3

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 8. Weather – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC AsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

cloudy: nhiều mây, có mây phủ

cool: mát mẻ

rainy: có mưa

snowy: có tuyết, nhiều tuyết

sunny : nhiều nắng 

windy: có gió, gió lộng

Lời giải chi tiết

1. Is it rainy?

 (Trời có mưa không?)

No, it’s sunny.

(Không, trời nhiều nắng.)

2. Is it windy?

 (Trời có gió không?)

No, it’s cloudy.

(Không, trời nhiều mây.)

3. Is it sunny?

 (Trời nhiều nắng không?)

No, it’s rainy.

(Không, trời có mưa.)

4. Is it cloudy?

 (Trời nhiều mây không?)

Yes, it’s cloudy.

(Có, trời nhiều mây.)

5. Is it snowy?

 (Trời có tuyết không?)

Yes, it’s snowy.

(Có, trời có tuyết.)

6. Is it cool?

 (Trời mát mẻ không?)

Yes, it’s cool.

(Có, trời mát mẻ.)

truonghuynhngochue.edu.vn


Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button