Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Look and write. 

(Nhìn và viết.)

z9 z9

Phương pháp giải:

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

bus: xe buýt

motorbike: xe máy

plane: máy bay

boat: thuyền

Lời giải chi tiết:

1. boat

2. plane

3. motorbike

4. bus

Bài B

B. What’s next? Look, read, and write the words.

(Tiếp theo là cái gì? Nhìn, đọc, và viết các từ.)

z0 z0

Phương pháp giải:

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

bus: xe buýt

motorbike: xe máy

boat: thuyền

plane: máy bay

Lời giải chi tiết:

1. motorbike

2. plane

3. bus

4. boat

Bài C

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

C. Listen and put a () or a (x).

(Nghe và đánh dấu hoặc x.)

1652751089 456 z1 1 1652751089 456 z1 1

Phương pháp giải:

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài nghe:

1. Can you see the motorbike? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy xe máy không? – Không.)

2. Can you see the plane? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy máy bay không? – Có.)

3. Can you see the boat? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không? – Có.)

Lời giải chi tiết:

1. x

2. ✓

3. ✓

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 15. In the clohes shop – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài D

D. Look, read, and circle.

(Nhìn, đọc, và khoanh chọn.)

z2 1 z2 1

Phương pháp giải:

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Yes, I can: Vâng, tôi có thể.

No, I can’t: Không, tôi không thể.

Lời giải chi tiết:

1. Can you see the bus? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy xe buýt không? – Không.)

2. Can you see the boat? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không? – Có.)

3. Can you see the motorbike? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy xe máy không? – Có.)

4. Can you see the plane? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy máy bay không? – Không.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button