Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Look, trace, and draw lines.

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

 (Nhìn, đồ, và vẽ các đường.)

z1 50 z1 50

Phương pháp giải:

hat (mũ)

shirt (áo sơ mi)

T-shirt (áo cộc tay)

dress (váy)

Lời giải chi tiết:

z1 51 z1 51

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z1 52 z1 52

Lời giải chi tiết:

1. shirt (áo sơ mi)

2. T-shirt (áo cộc tay)

Xem Thêm : Lesson Four: Numbers – Unit 3: Are those his pants? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

3. dress (váy)

4. hat (mũ)

Bài C

C. Listen and put a (√) or a (x).

(Nghe và điền hoặc x.)

z1 53 z1 53

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

– Is it your dress? (Nó có phải váy của bạn không?)

– Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

2.

– Is it your shirt? (Nó có phải áo sơ mi của bạn không?)

– No, it isn’t. (Không phải.)

3.

– Is it your T-shirt? (Nó có phải áo cộc tay của bạn không?)

– No, it isn’t. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. √

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

2. x

3. x

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z1 54 z1 54

Lời giải chi tiết:

1.

Is this your dress? (Đây có phải váy của cậu không?)

Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

2.

Is this your shirt? (Đây có phải áo sơ mi của cậu không?)

No, it isn’t. (Không phải.)

3.

Is this your hat? (Đây có phải mũ của cậu không?)

Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

4.

Is this your T-shirt? (Đây có phải áo cộc tay của cậu không?)

No, it isn’t. (Không phải.)

 truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button