Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

u6l1 u6l1

– box: cái hộp

– fox: con cáo

– ox: con bò đực

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

u6t2 u6t2

Lời giải chi tiết:

– box: cái hộp

– fox: con cáo

– ox: con bò đực

Từ vựng

1. box gb 1 box gb 1

2. fox gb fox gb

3. ox gb ox gb

4. farm gb farm gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button