Lesson 1 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

u6l1 u6l1

– box: cái hộp

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 4. Qq – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

– fox: con cáo

– ox: con bò đực

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 6. On the farrm – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

u6t2 u6t2

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 1. My toys – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

– box: cái hộp

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 4. Qq – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

– fox: con cáo

– ox: con bò đực

Từ vựng

1. box gb 1 box gb 1

2. fox gb fox gb

3. ox gb ox gb

4. farm gb farm gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button