Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Bài 1

Task 1. What do you know? (Bạn có biết)

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

1624526075 vutj 1624526075 vutj

Lời giải chi tiết:

– rice: cơm

– hot dogs: xúc xích

– eggs: trứng

– chicken: gà

– pizza: bánh pi-za

– fish: cá

– bananas: chuối

– apples: táo

Bài 2

Task 2. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn) track 33_CD2


Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

Rose: Look at the food! Mmm. Pizza. My favourite.

Charlie: Mmm. And hot dogs

Uncle Dan: What’s your favourite food Charlie?

Charlie: Burgers! I like chicken, too. And eggs.

Uncle Dan: I like fish and rice.

Rose: I like apples.

Ola: Mmm, bananas!

Charlie: No, Ola!

Rose: Let’s go, Charlie! I’m hungry.

Charlie: Me, too.

Ola: Me, too!

Tạm dịch:

Rose: Nhìn đồ ăn kìa! Ừm. Pizza. Món yêu thích của cháu.

Charlie: Ừm. Và xúc xích nữa.

Chú Dan: Món ăn yêu thích của cháu là gì, Charlie?

Charlie: Bánh mì kẹp thịt ạ! Cháu cũng thích thịt gà. Và trứng.

Chú Dân: Chú thích cá và cơm.

Rose: Cháu thích táo.

Ola: Mmm, chuối!

Charlie: Không, Ola!

Rose: Đi thôi, Charlie! Tớ đói rồi.

Charlie: Tớ cũng vậy.

Ola: Chú cũng vậy!

Bài 3

Task 3. Listen and say. (Nghe và nói) track 34_CD2

 

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

– chicken: thịt gà

– pizza: bánh pi-za

– rice: cơm

-burgers: bánh mì kẹp

– hot dogs: xúc xích

– fish: cá

– apples: táo

– bananas: chuối

– eggs: trứng

Từ vựng

Từ vựng:

1. chicken gb chicken gb

2. pizza gb pizza gb

3. rice gb rice gb

4. burger gb burger gb

5. hot dogs1624611669 hot dogs1624611669

6. fish gb fish gb

7. apple gb apple gb

8. banana gb banana gb

9. egg gb egg gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button