Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Draw lines.

(Vẽ các đường.)

l0 58 l0 58

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

cow (con bò)

pig (con lợn)

duck (con vịt)

goat (con dê)

Lời giải chi tiết:

l0 59 l0 59

Bài B

B. Look, read, and circle.

(Nhìn, đọc và khoanh tròn.)

l0 60 l0 60


Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

cow (con bò)

pig (con lợn)

duck (con vịt)

goat (con dê)

Lời giải chi tiết:

1. pig (con lợn)

2. goat (con dê)

3. duck (con vịt)

4. cow (con bò)

Bài C

C. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

l0 61 l0 61

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài nghe:

1. What’s that? (Kia là gì?)

It’s a pig. (Nó là con lợn.)

2. What’s that? (Kia là gì?)

It’s a goat. (Nó là con dê.)

3. What’s that? (Kia là gì?)

It’s a duck. (Nó là con vịt.)

4. What’s that? (Kia là gì?)

It’s a cow. (Nó là con bò.)

Lời giải chi tiết:

l0 62 l0 62

Bài D

D. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và điền dấu √ hoặc x.)

l0 63 l0 63

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 4. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

What’s that? (Kia là gì?)

It’s a cow. (Nó là con bò.)

It’s a goat. (Nó là con dê.)

It’s a dog. (Nó là con chó.)

It’s a pig. (Nó là con lợn.)

Lời giải chi tiết:

1. √

2. √

3. x

4. √

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button