Lesson 1 – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart
Bài 1

1. Listen and tick. (√)

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 3 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Nghe và đánh dấu √.)


1652154614 678 11 1652154614 678 11

Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. p

b. cup (cái tách)

c. lamp (đèn)

Xem Thêm : Units 1-2 Review – SBT Tiếng Anh 2 – Explore Our World (Cánh diều)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

a. p √

    n

b. orange (quả cam)

    cup (cái tách)

c. lamp (đèn)

     van (xe tải)

Bài 2

2. Match and say.

Xem Thêm : Unit 1. At my birthday party – SBT Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức

(Nối và nói.)

1652154614 899 12 1652154614 899 12

Phương pháp giải:

lamp (đèn)

pen (bút mực)

cup (cái tách)

Xem Thêm : Units 1-2 Review – SBT Tiếng Anh 2 – Explore Our World (Cánh diều)

Lời giải chi tiết:

a. pen (bút mực)

b. cup (cái tách)

c. lamp (đèn)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button