Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 3. Numbers – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. What’s next? Look, read, and write the numbers.

(Tiếp theo là gì? Nhìn, đọc, và viết số.)

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 3. Numbers – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lời giải chi tiết:

1. 13

2. 15

Bài B

B. Draw lines.

(Vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

eleven (11)

twelve (12)

fourteen (14)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and () the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)

Phương pháp giải:

1.

– How many pencils are there? (Có bao nhiêu cái bút chì?)

– Fifteen pencils. (15 cái bút chì.)

2.

– How many dogs are there? (Có bao nhiêu con chó?)

– Twelve dogs. (12 con chó.)

3.

– How many books are there? (Có bao nhiêu quyển sách?)

– Thirteen books. (13 quyển sách.)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look, read, and color.

(Nhìn, đọc và tô màu.)

Phương pháp giải:

How many balls are there? (Có bao nhiêu quả bóng?)

Eleven balls. (11 quả bóng.)

How many books are there? (Có bao nhiêu quyển sách?)

Thirteen books. (13 quyển sách.)

How many triangles are there? (Có bao nhiêu tam giác?)

Twelve triangles. (12 tam giác.)

How many pens are there? (Có bao nhiêu cái bút?)

Fifteen pens. (15 cái bút.)

Lời giải chi tiết:

truonghuynhngochue.edu.vn

Trích nguồn: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button