Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 3. Numbers – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. What’s next? Look, read, and write the numbers.

(Tiếp theo là gì? Nhìn, đọc, và viết số.)

l0 34 l0 34

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 3. Numbers – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Lời giải chi tiết:

1. 13

2. 15

Bài B

B. Draw lines.

(Vẽ các đường.)

l0 35 l0 35

Xem Thêm : Easter – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

eleven (11)

twelve (12)

fourteen (14)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Lời giải chi tiết:

l0 36 l0 36

Bài C

C. Listen and () the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)

l0 37 l0 37

Xem Thêm : Easter – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

1.

– How many pencils are there? (Có bao nhiêu cái bút chì?)

– Fifteen pencils. (15 cái bút chì.)

2.

– How many dogs are there? (Có bao nhiêu con chó?)

– Twelve dogs. (12 con chó.)

3.

– How many books are there? (Có bao nhiêu quyển sách?)

– Thirteen books. (13 quyển sách.)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Lời giải chi tiết:

l0 38 l0 38

Bài D

D. Look, read, and color.

(Nhìn, đọc và tô màu.)

l0 39 l0 39

Xem Thêm : Easter – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

How many balls are there? (Có bao nhiêu quả bóng?)

Eleven balls. (11 quả bóng.)

How many books are there? (Có bao nhiêu quyển sách?)

Thirteen books. (13 quyển sách.)

How many triangles are there? (Có bao nhiêu tam giác?)

Twelve triangles. (12 tam giác.)

How many pens are there? (Có bao nhiêu cái bút?)

Fifteen pens. (15 cái bút.)

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Lời giải chi tiết:

l0 40 l0 40

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button