Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 3. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2
Bài 1

1. What do you know?

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 3. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Bạn biết gì?)

1624519480 m7ut 1624519480 m7ut

Xem Thêm : Lesson 6 – Unit 5. Animals – SGK Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

– hands: bàn tay

– fingers: ngón tay

– toes: ngón chân

– legs: chân

– arms: cánh tay

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.) 

 

1624519480 ssa2 1624519480 ssa2

Xem Thêm : Lesson 6 – Unit 5. Animals – SGK Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

Uncle Dan: Look, a party! Move your body!

(Nhìn này, một bữa tiệc! Di chuyển cơ thể nào!)

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 8. Uu – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Rose: Arms, arms! Move your arms.

(Cánh tay, cánh tay! Di chuyển cánh tay đi ạ.)

Aunt: Body, body. Move your body!

(Cơ thể, cơ thể. Di chuyển cơ thể đi nào!)

Charlie: Hand! Move your hands!

(Tay! Nhấc tay lên nào!)

Ola: Look at my fingers and my toes.

(Nhìn ngón tay và ngón chân của cháu này.)

Boy cousin: Look at my feet! Move your feet.

(Nhìn vào chân em đi! Di chuyển chân đi ạ.)

Rose: Look at my head. Move you head.

(Nhìn vào đầu cháu nè. Lắc đầu đi ạ.)

Grandad: Phew! Ow! My legs.

 (Phù! Ôi! Chân của ông.)

Bài 3

3. Listen and say.

(Nghe và nói.) 

 

1624519480 wiog 1624519480 wiog

Xem Thêm : Lesson 6 – Unit 5. Animals – SGK Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

– head: đầu

– body: cơ thể

– arms: cánh tay

– legs: chân

– hands: bàn tay

– feet: bàn chân

– fingers: ngón tay

– toes: ngón chân

Từ vựng

1. head gb head gb

2. body gb body gb

3. arm gb arm gb

4. leg gb leg gb

5. hand gb 1 hand gb 1

6. feet gb feet gb

7. finger gb finger gb

8. toe gb toe gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button