Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 2. Shapes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

l0 10 l0 10

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 2. Shapes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

triangle (hình tam giác)

rectangle (hình chữ nhật)

square (hình vuông)

circle (hình tròn)

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

1.

2. x

3.

4. x

Bài B

B. Look, write, and draw lines.

(Nhìn, viết và vẽ đường.)

l0 11 l0 11

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

triangle (hình tam giác)

rectangle (hình chữ nhật)

square (hình vuông)

circle (hình tròn)

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

l0 12 l0 12

Bài C

C. Listen and color.

(Nghe và tô màu.)

l0 13 l0 13

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

1. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a square. (Nó là hình vuông.)

2. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a rectangle. (Nó là hình chữ nhật.)

3. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a triangle. (Nó là hình tam giác.)

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

l0 14 l0 14

Bài D

D. Read and draw.

(Đọc và vẽ.)

l0 15 l0 15

Xem Thêm : Lesson 3 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

What shape is it? (Nó là hình gì?)

It’s a triangle. (Nó là hình tam giác.)

It’s a circle. (Nó là hình tròn.)

It’s a rectangle. (Nó là hình chữ nhật.)

It’s a square. (Nó là hình vuông.)

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 10 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Lời giải chi tiết:

l0 16 l0 16

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button