Lesson 1 – Unit 2. Shapes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start
Bài A

A. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

l0 10 l0 10

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 2. Shapes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

triangle (hình tam giác)

rectangle (hình chữ nhật)

square (hình vuông)

circle (hình tròn)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

1.

2. x

3.

4. x

Bài B

B. Look, write, and draw lines.

(Nhìn, viết và vẽ đường.)

l0 11 l0 11

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

triangle (hình tam giác)

rectangle (hình chữ nhật)

square (hình vuông)

circle (hình tròn)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

l0 12 l0 12

Bài C

C. Listen and color.

(Nghe và tô màu.)

l0 13 l0 13

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

1. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a square. (Nó là hình vuông.)

2. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a rectangle. (Nó là hình chữ nhật.)

3. What shape is it? (Nó là hình gì?) – It’s a triangle. (Nó là hình tam giác.)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

l0 14 l0 14

Bài D

D. Read and draw.

(Đọc và vẽ.)

l0 15 l0 15

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 6. Food – Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải:

What shape is it? (Nó là hình gì?)

It’s a triangle. (Nó là hình tam giác.)

It’s a circle. (Nó là hình tròn.)

It’s a rectangle. (Nó là hình chữ nhật.)

It’s a square. (Nó là hình vuông.)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 6. Food – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

l0 16 l0 16

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button