Lesson 1 – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart
Bài 1

1. Find and tick (√).

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Tìm và đánh dấu √.)

11 1 11 1

Phương pháp giải:

orange (quả cam)

Xem Thêm : Lesson 5 – Unit 8. Weather – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

van (xe tải)

olive (quả ô liu)

Lời giải chi tiết:

Oo – orange (quả cam) √

Oo – olive (quả ô liu) √

Bài 2

2. Colour the letters and say.

Xem Thêm : Review 7 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Tô màu các chữ cái và nói.)

12 1 12 1

Lời giải chi tiết:

olivte

olive (quả ô liu)

oriangpe

orange (quả cam)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button