Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2
Bài 1

1. What do you know?

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 2. My family – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

(Bạn biết gì?)

1624518689 rari 1624518689 rari

Lời giải chi tiết:

– granny: bà

– grandad: ông

– cousin: anh/ chị/ em họ

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

 

1624518689 1624518689

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

Stef: Hello. What’s your name?

(Xin chào. Bạn tên là gì?)

Charlie: Hello. I’m Charlie and this is my family. This is my grandad. And my granny.

(Xin chào. Tôi là Charlie và đây là gia đình của tôi. Đây là ông của tôi. Và bà của tôi.)

Grandad & Granny: Hello!

Xem Thêm : The sounds of English – Unit 3. Clothes – Tiếng Anh 2 – Explore our world

(Xin chào!)

Charlie: This is my uncle Dan. And my aunt.

(Đây là chú Dan của tôi. Và cô của tôi.)

Aunt & Uncle Dan: Hello!

 (Xin chào!)

Charlie: This is Anna and Tom. They’re brother and sister. They’re my cousins.

(Đây là Anna và Tom. Họ là anh chị em. Họ là anh chị em họ của tôi.)

Cousins: Hello!

Xem Thêm : The sounds of English – Unit 3. Clothes – Tiếng Anh 2 – Explore our world

(Xin chào!)

Stef: And who’s this?

(Và đây là ai?)

Charlie: This is my friend, Rose. And Ola!

(Đây là bạn của tôi, Rose. Và Ola!)

Rose: Hello! Nice to meet you.

(Xin chào! Rất vui được gặp bạn.)

Ola: Nice to meet you!

(Rất vui được gặp bạn!)

Stef: Nice to meet you, too!

(Rất vui được gặp bạn!)

Bài 3

3. Listen and say.

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 9. In the grocery store – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

(Nghe và nói.) 

 

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

– brother: anh, em trai

– sister: chị, em gái

– grandad: ông

– granny: bà

– aunt: cô, dì

– uncle: chú, bác

– cousin: anh chị em họ

– friend: bạn bè

Từ vựng

1. brother gb brother gb

2. sister gb sister gb

3. grandad gb grandad gb

4. granny gb granny gb

5. aunt gb aunt gb

6. uncle gb uncle gb

7. uncle gb uncle gb

8. friend gb 1 friend gb 1

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button