Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Đề bài

1. Read and match. Then say.

(Đọc và nối lại. Sau đó nói.)

a2 a2

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 2. My family – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC AsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

aunt: cô, dì

uncle: chú, bác, cậu

granny: bà

cousin: anh, chị (em họ)

grandad: ông

friend: bạn bè

Lời giải chi tiết

1. uncle (chú, bác, cậu)

2. granny (bà)

3. grandad (ông)

4. aunt (dì,cô)

5. cousin anh (chị, em họ)

6. friend (bạn bè)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button