Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

  

t1 4 t1 4

Lời giải chi tiết:

– sister: chị/ em gái

– brother: anh/ em trai

– grandmother: bà

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 14. At home – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

t2 3 t2 3

Lời giải chi tiết:

– sister: chị/ em gái

– brother: anh/ em trai

– grandmother: bà

Từ vựng

1. %20em%20g%C3%A1i %20em%20g%C3%A1i

2. %20em%20trai %20em%20trai

3. b%C3%A0 b%C3%A0

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button