Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Unit 12. At the cafe – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 12. At the cafe – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

t1 2 t1 2

Lời giải chi tiết:

– grapes: quả nho

– cake: bánh

– table: cái bàn

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 12. At the cafe – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

t2 1 t2 1

Lời giải chi tiết:

– grapes: quả nho

– cake: bánh

– table: cái bàn

Từ vựng

1. grape gb grape gb

2. cake gb cake gb

3. table gb table gb

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button