Lesson 1 – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart
Bài 1

1. Find and tick. (√)

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Unit 1 – SBT Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

(Tìm và đánh dấu √.)

11 11

Phương pháp giải:

train (xe lửa)

school bag (cặp sách)

Xem Thêm : Lesson 7: I can do it! – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

van (xe tải)

Xem Thêm : Task 20-23 – Unit 0: Getting Staretd – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

Lời giải chi tiết:

train (xe lửa)

van (xe tải)

Bài 2

2. Match and say.

(Nối và nói.)

12 12

Phương pháp giải:

Xem Thêm : Lesson 7: I can do it! – Unit 2. My body – Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

van (xe tải)

lemon (quả chanh)

train (xe lửa)

Xem Thêm : Task 20-23 – Unit 0: Getting Staretd – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

Lời giải chi tiết:

a – lemon (quả chanh)

b – train (xe lửa)

c – van (xe tải)

truonghuynhngochue.edu.vn

 

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button