Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart
A

 A. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)

1011 1011

Phương pháp giải:

Bạn Đang Xem: Lesson 1 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Strart

one: 1

two: 2

three: 3

four: 4

five: 5

six: 6

seven: 7

eight: 8

nine: 9

ten: 10

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)

1011 1 1011 1

Xem Thêm : Culure 5 – Walking in Switerland SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

1. How old are you? (Con bao nhiêu tuổi?)

I’m three. (Con 3 tuổi.)

2. How old are you? (Con bao nhiêu tuổi?)

I’m six. (Con 6 tuổi.)

3. How old are you? (Con bao nhiêu tuổi?)

I’m ten. (Con 10 tuổi.)

C

C. Sing.  

(Hát)


How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m four.

(Tôi 4 tuổi.)

How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m five.

(Tôi 5 tuổi.)

How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m seven.

(Tôi 7 tuổi.)

How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m nine.

(Tôi 9 tuổi.)

How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m ten.

(Tôi 10 tuổi.)

D

D. Point, ask and answer.

(Chỉ, hỏi và trả lời.)

01 01

Xem Thêm : Culure 5 – Walking in Switerland SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

1. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m seven.(Tôi 7 tuổi.)

2. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

   I’m four. (Tôi 4 tuổi.)

3. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

   I’m ten. (Tôi 10 tuổi.)

4. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m six. (Tôi 6 tuổi.)

5. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m three.(Tôi 3 tuổi.)

6. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

     I’m five. (Tôi 5 tuổi.)

7. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m eight. (Tôi 8 tuổi.)

8. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

    I’m nine. (Tôi 9 tuổi.)

E

E. Play “Magic Finger.” 

(Trò chơi “Ngón tay ma thuật.”)

02 02

Xem Thêm : Culure 5 – Walking in Switerland SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 5. Animals – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Lời giải chi tiết:

How old are you?

(Bạn Bao nhiêu tuổi?)

 I’m six.

 (Tôi 6 tuổi.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button