Tiếng Anh 2

Lesson 1 – Getting Started – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. What’s next? Look, read, and write the numbers.

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Getting Started – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Tiếp theo là gì? Nhìn, đọc, và viết các số.)

1639455390 ngns 1639455390 ngns

Lời giải chi tiết:

1. 8

2. 5

3. 7

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

b getting started sbt ta2 ilearn b getting started sbt ta2 ilearn

Lời giải chi tiết:

key b getting sbt ta2 ilearn key b getting sbt ta2 ilearn

Bài C

C. Listen and tick (√) the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)

1639455390 sim3 1639455390 sim3

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Hey. How old are you? (Này. Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m nine. (Tớ 9 tuổi.)

2. Hello. How old are you? (Xin chào. Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m six. (Tớ 6 tuổi.)

3. And how old are you? (Và bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m ten. (Tớ 10 tuổi.)

Lời giải chi tiết:

1639455390 kceg 1639455390 kceg

Bài D

D. Look, read, and () the box.

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ vào ô.)

1639455390 2j2v 1639455390 2j2v

Phương pháp giải:

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m three. (Tớ 3 tuổi.)

I’m four. (Tớ 4 tuổi.)

I’m five. (Tớ 5 tuổi.)

I’m six. (Tớ 6 tuổi.)

I’m seven. (Tớ 7 tuổi.)

I’m eight. (Tớ 8 tuổi.)

Lời giải chi tiết:

1639455391 fwnp 1639455391 fwnp

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button