Tiếng Anh 2

Lession One: Words – Unit 3: Are those his pants? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)


1 19 1 19

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Lession One: Words – Unit 3: Are those his pants? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

– dress: váy, đầm

– socks: đôi tất

– T-shirt: áo phông

– pants: quần dài

– shorts: quần đùi

– shoes: đôi giày

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.)


2 11 2 11

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Lession One: Words – Unit 3: Are those his pants? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

– dress: váy, đầm

– socks: đôi tất

– T-shirt: áo phông

– pants: quần dài

– shorts: quần đùi

– shoes: đôi giày

Bài 3

3. Point and say. Stick.

(Chỉ và nói. Dán.)

3 20 3 20

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Lession One: Words – Unit 3: Are those his pants? – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

31 9 31 9

Từ vựng

1. dress gb dress gb

2. sock gb sock gb

3. shirt gb shirt gb

4. pants gb pants gb

5. short gb short gb

6. shoe gb shoe gb

 truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button