Tiếng Anh 2

Language use – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 1

Task 3. Listen and check. (Nghe và kiểm tra) track B61

Bạn Đang Xem: Language use – Unit 4. Animlas – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

3 1 3 1

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

Bài 2

Xem Thêm : Units 1-4 Review – SBT Tiếng Anh 2 – Explore Our World (Cánh diều)

Task 4. Listen and say. (Nghe và nói) track B62

 

1654607037 115 4 1654607037 115 4

Lời giải chi tiết:

A: Is the lion eating?

B: No, it isn’t. It’s drinking.

Tạm dịch:

Xem Thêm : Lesson Five: Sounds and letters – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

A: Con sư tử đang ăn à?

B: Không, không phải vậy. Nó đang uống.

Bài 3

Task 5. Listen. Stick and say. (Nghe. Dán hình và nói) track B63

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải)

 

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button