Tiếng Anh 2

Language use – Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 3

3. Listen and circle.

Bạn Đang Xem: Language use – Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

(Nghe và khoanh tròn.) 

cd u2 task 3 cd u2 task 3

– cookies: bánh quy

– bananas: quả chuối

– orange juice: nước cam

– bread: bánh mì

Bài 4

Xem Thêm : Lesson Three: Sounds and letters – Starter – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

4. Listen and say. Talk.

(Nghe và nói. Nói chuyện.) 

1 1 1 1

A: I like noodles. Do you like noodles?

(Tôi thích ăn mì. Bạn có thích mì không?)

B: No, I don’t like noodles.

(Không, tôi không thích mì.)

Bài 5

5. Stick. Talk.

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Dán hình. Nói chuyện.)

1654514562 311 1 2 1654514562 311 1 2

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Từ vựng

1. cookie gb cookie gb

2. banana gb banana gb

3. orange juice 1624240127 orange juice 1624240127

4. bread gb bread gb

5. noodle gb noodle gb

6. like gb like gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button