Tiếng Anh 2

Language use – Unit 1: Stories – Tiếng Anh 2 – Explore Our World
Bài 3

3. Listen and check.

Bạn Đang Xem: Language use – Unit 1: Stories – Tiếng Anh 2 – Explore Our World

(Nghe và đánh dấu.) 

1623470657 102b 1623470657 102b

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

4. Listen and say.

(Nghe và nói.) 

1654467826 899 1 1654467826 899 1

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lời giải chi tiết:

– I want a crown.

(Tôi muốn một chiếc vương miện.)

– I want a friend.

(Tôi muốn một người bạn.)

Bài 5

5. Listen. Stick and say.

(Nghe. Dán hình và nói.) 

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Xem Thêm : Lesson 2 – Unit 4. Animals – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Từ vựng

1. crown gb crown gb

2. king gb king gb

3. queen gb queen gb

4. princess gb princess gb

5. prince gb prince gb

6. friend gb 1 friend gb 1

7. frog gb frog gb

8. want gb want gb

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

truonghuynhngochue

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button