Hướng dẫn mở khóa và danh sách trang phục trong Cookie Run: Kingdom
Cookie Run: Kingdom đã mang tới cho các cookie vẻ ngoài đa dạng với những skin trang phục đẹp mắt. Sau khi có bản cập nhật mới, người chơi cần mở khóa gacha trang phục bằng cách sử dụng đơn vị tiền tệ Rainbow Cube đặc biệt. Mọi người sẽ nhận được một nhiệm vụ đơn giản để hoàn thành, cho phép truy cập vào cửa hàng do Mont Blanc Cookie điều hành.

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách mở khóa trang phục, thu thập Rainbow Cube và danh sách các skin trong Cookie Run: Kingdom.

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn mở khóa và danh sách trang phục trong Cookie Run: Kingdom

Cách mở khóa trang phục

Trang phục có thể được mở khóa từ hệ thống gacha trang phục hoàn toàn mới. Tổng cộng có 47 bộ trang phục khác nhau, với 5 bộ đồ có tác dụng hỗ trợ sức mạnh khi thu thập đầy đủ các thành phần của nó.

Mỗi lần kéo gacha trang phục tiêu tốn 300 Rainbow Cube, có thể nhận được thông qua phần thưởng sự kiện, mua gói và cửa hàng.

Cookie Run Kingdom White Licorice 1 Cookie Run Kingdom White Licorice 1

Trang phục Pale Reaper của Licorice Cookie

Giống như các gacha cookie và kho báu thông thường, có những xác suất khác nhau cho mỗi trang phục khi mở. Cookie có trang phục Halloween như Latte Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Madeleine Cookie và Fig Cookie đã làm tăng tỷ lệ kéo được trong gacha trang phục.

Xem Thêm : Tổng hợp các cách download video trên Facebook chỉ trong tích tắc

Nếu nhận được một trang phục trùng lặp, người chơi sẽ nhận được Rainbow Crystal như một khoản bồi thường, tùy thuộc vào độ hiếm của trang phục đó. Những viên Rainbow Crystal này có thể được giao dịch tại cửa hàng Rainbow Crystal để mua bất kỳ trang phục Epic nào.

Cách thu thập Rainbow Cube

Không có một cách cụ thể nào để thu thập Rainbow Cube. Mặc dù một số sự kiện và mã code Cookie Run: Kingdom mới nhất sẽ tặng Rainbow Cube như phần thưởng, nhưng cách chính để nhận được chúng là mua thông qua các gói. Tuy nhiên, phương pháp này tốn kém và người chơi không nên dùng nó.

Cookie Run Kingdom I Am Art Cookie Run Kingdom I Am Art

Bộ trang phục I AM ART! của Gumball Cookie

Trang bị skin trong Cookie Run: Kingdom

Sau khi nhận được bất kỳ trang phục nào cho Cookie, người chơi có thể trang bị nó từ tab Costume trong menu Cookie. Tại đó, người chơi có thể xem danh sách tất cả các trang phục hiện có trong trò chơi. Những chiếc không thuộc sở hữu sẽ có màu xám, trong khi những chiếc có màu sắc thể hiện nó đã được người chơi mở khóa.

Để trang bị một trang phục, người chơi phải chọn một trang phục mà mình sở hữu và chọn nút Equip. Cookie sẽ mặc trang phục trong cả trận chiến và thế giới của Vương quốc. Một số trang phục nhất định cũng thay đổi tính thẩm mỹ các cuộc tấn công của cookie.

Cookie Run Kingdom Latte Halloween Cookie Run Kingdom Latte Halloween

Nhấn nút Equip/Unequip để trang bị hoặc bỏ bộ trang phục cho nhân vật

Danh sách các trang phục trong Cookie Run: Kingdom

Trang phục Cookie Độ hiếm
GentleBrave’s Tuxedo Gingerbrave Thường
Wanderer of the Fall Clover Cookie Thường
Slightly Burnt Pancake Cookie Thường
Fragrant Shiitake Poison Mushroom Cookie Thường
Rookie Mistake Alchemist Cookie Thường
Strawberry Syrup Milk Cookie Thường
Pink Bubbly Fizz Sparkling Cookie Thường
Gnomed Wizard Cookie Thường
Gnomed Strawberry Cookie Thường
Hot Baked Yam Purple Yam Cookie Thường
Blown Away Cherry Cookie Thường
Unripe Berry Strawberry Cookie Thường
Dark Shadow Ninja Cookie Thường
Banana Syrup Milk Cookie Thường
Jungle Camouflage Adventurer Cookie Thường
I AM ART! Gumball Cookie Thường
Bittersweet Guardian Knight Cookie Thường
White Tears Onion Cookie Thường
Chocolate Goodness Milk Cookie Thường
Summer Bliss Princess Cookie Hiếm
Tourist Mode Mango Cookie Hiếm
Summer Getaway Tiger Lily Cookie Hiếm
Autumnal Leaves Herb Cookie Hiếm
Dreamy Prophecy Pomegranate Cookie Hiếm
Rosé Vampire Cookie Hiếm
Prison Breaker Chili Pepper Cookie Hiếm
Shadow Sister Pastry Cookie Hiếm
Royal Knight Raspberry Cookie Hiếm
Snowy Jiangshi Snow Sugar Cookie Hiếm
Bodyguard Lilac Cookie Hiếm
Sprung Up Poison Mushroom Cookie Hiếm
Pale Reaper Licorice Cookie Hiếm
Custard Delight Strawberry Crepe Cookie Hiếm
The Witch’s Fatally Sweet Night Out Latte Cookie Epic
Yogurt Phantom Strawberry Crepe Cookie Epic
Crimson Knight Madeleine Cookie Epic
Herald of the Crumbled Fig Cookie Epic
Roasted to the Char Espresso Cookie Epic
Crimson Sunset Incense Lilac Cookie Epic
Burning Shadow Black Raisin Cookie Epic
Heat Meter: In the Red Mala Sauce Cookie Epic
Ruthless Flame Rye Cookie Epic
Jewel of the Summer Ocean Sea Fairy Cookie Epic
Romantic Sailor Sorbet Shark Cookie Epic
Commissioner of Parfaedia Almond Cookie Epic
Blanco Vampire Cookie Epic
Prince of a Lost Kingdom Dark Choco Cookie Epic

Xem thêm thông tin Hướng dẫn mở khóa và danh sách trang phục trong Cookie Run: Kingdom

Xem Thêm : Phiếu tập tô từ 1 đến 10 cho bé

Hướng dẫn mở khóa và danh sách trang phục trong Cookie Run: Kingdom

Cookie Run: Kingdom đã mang tới cho các cookie vẻ ngoài đa dạng với những skin trang phục đẹp mắt. Sau khi có bản cập nhật mới, người chơi cần mở khóa gacha trang phục bằng cách sử dụng đơn vị tiền tệ Rainbow Cube đặc biệt. Mọi người sẽ nhận được một nhiệm vụ đơn giản để hoàn thành, cho phép truy cập vào cửa hàng do Mont Blanc Cookie điều hành.Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách mở khóa trang phục, thu thập Rainbow Cube và danh sách các skin trong Cookie Run: Kingdom.Cách mở khóa trang phụcTrang phục có thể được mở khóa từ hệ thống gacha trang phục hoàn toàn mới. Tổng cộng có 47 bộ trang phục khác nhau, với 5 bộ đồ có tác dụng hỗ trợ sức mạnh khi thu thập đầy đủ các thành phần của nó.Mỗi lần kéo gacha trang phục tiêu tốn 300 Rainbow Cube, có thể nhận được thông qua phần thưởng sự kiện, mua gói và cửa hàng.Trang phục Pale Reaper của Licorice CookieGiống như các gacha cookie và kho báu thông thường, có những xác suất khác nhau cho mỗi trang phục khi mở. Cookie có trang phục Halloween như Latte Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Madeleine Cookie và Fig Cookie đã làm tăng tỷ lệ kéo được trong gacha trang phục.Nếu nhận được một trang phục trùng lặp, người chơi sẽ nhận được Rainbow Crystal như một khoản bồi thường, tùy thuộc vào độ hiếm của trang phục đó. Những viên Rainbow Crystal này có thể được giao dịch tại cửa hàng Rainbow Crystal để mua bất kỳ trang phục Epic nào.Cách thu thập Rainbow CubeKhông có một cách cụ thể nào để thu thập Rainbow Cube. Mặc dù một số sự kiện và mã code Cookie Run: Kingdom mới nhất sẽ tặng Rainbow Cube như phần thưởng, nhưng cách chính để nhận được chúng là mua thông qua các gói. Tuy nhiên, phương pháp này tốn kém và người chơi không nên dùng nó.Bộ trang phục I AM ART! của Gumball CookieTrang bị skin trong Cookie Run: KingdomSau khi nhận được bất kỳ trang phục nào cho Cookie, người chơi có thể trang bị nó từ tab Costume trong menu Cookie. Tại đó, người chơi có thể xem danh sách tất cả các trang phục hiện có trong trò chơi. Những chiếc không thuộc sở hữu sẽ có màu xám, trong khi những chiếc có màu sắc thể hiện nó đã được người chơi mở khóa.Để trang bị một trang phục, người chơi phải chọn một trang phục mà mình sở hữu và chọn nút Equip. Cookie sẽ mặc trang phục trong cả trận chiến và thế giới của Vương quốc. Một số trang phục nhất định cũng thay đổi tính thẩm mỹ các cuộc tấn công của cookie.Nhấn nút Equip/Unequip để trang bị hoặc bỏ bộ trang phục cho nhân vậtDanh sách các trang phục trong Cookie Run: KingdomTrang phụcCookieĐộ hiếmGentleBrave’s TuxedoGingerbraveThườngWanderer of the FallClover CookieThườngSlightly BurntPancake CookieThườngFragrant ShiitakePoison Mushroom CookieThườngRookie MistakeAlchemist CookieThườngStrawberry SyrupMilk CookieThườngPink Bubbly FizzSparkling CookieThườngGnomedWizard CookieThườngGnomedStrawberry CookieThườngHot Baked YamPurple Yam CookieThườngBlown AwayCherry CookieThườngUnripe BerryStrawberry CookieThườngDark ShadowNinja CookieThườngBanana SyrupMilk CookieThườngJungle CamouflageAdventurer CookieThườngI AM ART!Gumball CookieThườngBittersweet GuardianKnight CookieThườngWhite TearsOnion CookieThườngChocolate GoodnessMilk CookieThườngSummer BlissPrincess CookieHiếmTourist ModeMango CookieHiếmSummer GetawayTiger Lily CookieHiếmAutumnal LeavesHerb CookieHiếmDreamy ProphecyPomegranate CookieHiếmRoséVampire CookieHiếmPrison BreakerChili Pepper CookieHiếmShadow SisterPastry CookieHiếmRoyal KnightRaspberry CookieHiếmSnowy JiangshiSnow Sugar CookieHiếmBodyguardLilac CookieHiếmSprung UpPoison Mushroom CookieHiếmPale ReaperLicorice CookieHiếmCustard DelightStrawberry Crepe CookieHiếmThe Witch’s Fatally Sweet Night OutLatte CookieEpicYogurt PhantomStrawberry Crepe CookieEpicCrimson KnightMadeleine CookieEpicHerald of the CrumbledFig CookieEpicRoasted to the CharEspresso CookieEpicCrimson Sunset IncenseLilac CookieEpicBurning ShadowBlack Raisin CookieEpicHeat Meter: In the RedMala Sauce CookieEpicRuthless FlameRye CookieEpicJewel of the Summer OceanSea Fairy CookieEpicRomantic SailorSorbet Shark CookieEpicCommissioner of ParfaediaAlmond CookieEpicBlancoVampire CookieEpicPrince of a Lost KingdomDark Choco CookieEpic

#Hướng #dẫn #mở #khóa #và #danh #sách #trang #phục #trong #Cookie #Run #Kingdom

Xem Thêm : Phiếu tập tô từ 1 đến 10 cho bé

Hướng dẫn mở khóa và danh sách trang phục trong Cookie Run: Kingdom

Cookie Run: Kingdom đã mang tới cho các cookie vẻ ngoài đa dạng với những skin trang phục đẹp mắt. Sau khi có bản cập nhật mới, người chơi cần mở khóa gacha trang phục bằng cách sử dụng đơn vị tiền tệ Rainbow Cube đặc biệt. Mọi người sẽ nhận được một nhiệm vụ đơn giản để hoàn thành, cho phép truy cập vào cửa hàng do Mont Blanc Cookie điều hành.Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách mở khóa trang phục, thu thập Rainbow Cube và danh sách các skin trong Cookie Run: Kingdom.Cách mở khóa trang phụcTrang phục có thể được mở khóa từ hệ thống gacha trang phục hoàn toàn mới. Tổng cộng có 47 bộ trang phục khác nhau, với 5 bộ đồ có tác dụng hỗ trợ sức mạnh khi thu thập đầy đủ các thành phần của nó.Mỗi lần kéo gacha trang phục tiêu tốn 300 Rainbow Cube, có thể nhận được thông qua phần thưởng sự kiện, mua gói và cửa hàng.Trang phục Pale Reaper của Licorice CookieGiống như các gacha cookie và kho báu thông thường, có những xác suất khác nhau cho mỗi trang phục khi mở. Cookie có trang phục Halloween như Latte Cookie, Strawberry Crepe Cookie, Madeleine Cookie và Fig Cookie đã làm tăng tỷ lệ kéo được trong gacha trang phục.Nếu nhận được một trang phục trùng lặp, người chơi sẽ nhận được Rainbow Crystal như một khoản bồi thường, tùy thuộc vào độ hiếm của trang phục đó. Những viên Rainbow Crystal này có thể được giao dịch tại cửa hàng Rainbow Crystal để mua bất kỳ trang phục Epic nào.Cách thu thập Rainbow CubeKhông có một cách cụ thể nào để thu thập Rainbow Cube. Mặc dù một số sự kiện và mã code Cookie Run: Kingdom mới nhất sẽ tặng Rainbow Cube như phần thưởng, nhưng cách chính để nhận được chúng là mua thông qua các gói. Tuy nhiên, phương pháp này tốn kém và người chơi không nên dùng nó.Bộ trang phục I AM ART! của Gumball CookieTrang bị skin trong Cookie Run: KingdomSau khi nhận được bất kỳ trang phục nào cho Cookie, người chơi có thể trang bị nó từ tab Costume trong menu Cookie. Tại đó, người chơi có thể xem danh sách tất cả các trang phục hiện có trong trò chơi. Những chiếc không thuộc sở hữu sẽ có màu xám, trong khi những chiếc có màu sắc thể hiện nó đã được người chơi mở khóa.Để trang bị một trang phục, người chơi phải chọn một trang phục mà mình sở hữu và chọn nút Equip. Cookie sẽ mặc trang phục trong cả trận chiến và thế giới của Vương quốc. Một số trang phục nhất định cũng thay đổi tính thẩm mỹ các cuộc tấn công của cookie.Nhấn nút Equip/Unequip để trang bị hoặc bỏ bộ trang phục cho nhân vậtDanh sách các trang phục trong Cookie Run: KingdomTrang phụcCookieĐộ hiếmGentleBrave’s TuxedoGingerbraveThườngWanderer of the FallClover CookieThườngSlightly BurntPancake CookieThườngFragrant ShiitakePoison Mushroom CookieThườngRookie MistakeAlchemist CookieThườngStrawberry SyrupMilk CookieThườngPink Bubbly FizzSparkling CookieThườngGnomedWizard CookieThườngGnomedStrawberry CookieThườngHot Baked YamPurple Yam CookieThườngBlown AwayCherry CookieThườngUnripe BerryStrawberry CookieThườngDark ShadowNinja CookieThườngBanana SyrupMilk CookieThườngJungle CamouflageAdventurer CookieThườngI AM ART!Gumball CookieThườngBittersweet GuardianKnight CookieThườngWhite TearsOnion CookieThườngChocolate GoodnessMilk CookieThườngSummer BlissPrincess CookieHiếmTourist ModeMango CookieHiếmSummer GetawayTiger Lily CookieHiếmAutumnal LeavesHerb CookieHiếmDreamy ProphecyPomegranate CookieHiếmRoséVampire CookieHiếmPrison BreakerChili Pepper CookieHiếmShadow SisterPastry CookieHiếmRoyal KnightRaspberry CookieHiếmSnowy JiangshiSnow Sugar CookieHiếmBodyguardLilac CookieHiếmSprung UpPoison Mushroom CookieHiếmPale ReaperLicorice CookieHiếmCustard DelightStrawberry Crepe CookieHiếmThe Witch’s Fatally Sweet Night OutLatte CookieEpicYogurt PhantomStrawberry Crepe CookieEpicCrimson KnightMadeleine CookieEpicHerald of the CrumbledFig CookieEpicRoasted to the CharEspresso CookieEpicCrimson Sunset IncenseLilac CookieEpicBurning ShadowBlack Raisin CookieEpicHeat Meter: In the RedMala Sauce CookieEpicRuthless FlameRye CookieEpicJewel of the Summer OceanSea Fairy CookieEpicRomantic SailorSorbet Shark CookieEpicCommissioner of ParfaediaAlmond CookieEpicBlancoVampire CookieEpicPrince of a Lost KingdomDark Choco CookieEpic

#Hướng #dẫn #mở #khóa #và #danh #sách #trang #phục #trong #Cookie #Run #Kingdom


#Hướng #dẫn #mở #khóa #và #danh #sách #trang #phục #trong #Cookie #Run #Kingdom

Vik News

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button