Tiếng anh 3

Hướng dẫn làm Lesson 3 Unit 5 SGK Tiếng Anh 3

Tổng hợp hướng dẫn giải Unit 5 Lesson 3 trang 34, 35 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 chủ đề Are they your friends?

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

a that who is that
e yes yes, it is

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang xem bài: Hướng dẫn làm Lesson 3 Unit 5 SGK Tiếng Anh 3

Kia là ai vậy?

Vâng, đúng vậy.

2. Listen and write (Nghe và viết.)

Bài nghe:

Bài nghe:

1. Is that your friend?

2. Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó có phải là bạn của bạn không?

2. Đúng vậy.

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca).

Bài nghe:


Who’s that?

It’s Linda.

It’s Linda.

Is she your friend?

Yes, she is.

Yes, she is.

Who are they?

They’re Nam and Mai.

They’re Nam and Mai.

Are they your friends?

Yes, they are.

Yes, they are.

Are Mary and Linda your friends?

Yes, they are.

Yes, they are.

Hướng dẫn dịch:

Đó là ai vậy?

Đó là Linda.

Đó là ai vậy?

Đó là Linda.

Cô ấy là bạn của bạn phải không?

Vâng, đúng vậy.

Vâng, đúng vậy.

Họ là ai vậy?

Họ là Nam và Mai.

Họ là Nam và Mai.

Họ là bạn của bạn phải không?

Vâng, đúng vậy.

Vâng, đúng vậy.

Mary và Linda là bạn của bạn phải không?

Vâng, đúng vậy.

Vâng, đúng vậy.

4. Read and match. (Đọc và nối).

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là ai vậy?

Đó là Tony.

2. Đó là bọn của bạn phải không?

Không, không phải.

3. Họ là ai vậy?

Họ là Peter và Linda.

4. Họ là bạn của bạn phải không?

Vâng, đúng vậy.

5. Circle the correct words. (Khoanh tròn vào từ đúng).

1. friend

2. they

3. Peter and Mary

4. are

5. aren’t

Hướng dẫn dịch:

1. Mai, đây là bạn của mình.

2. Họ là ai?

3. Peter and Mary là bạn của bạn phải không?

4. Vâng, họ là bạn của tôi.

5. Không, họ không phải là bạn của tôi.

6. Project (Dự án).

Hướng dẫn dịch:

Đặt những tấm hình bạn của em lên một tờ giấy và giới thiệu chúng với lớp của em.

Các em có thể trình bày dự án của mình trước lớp như sau: Các em có thể thu thập một số hình của các bạn trong lớp (hoặc trong nhóm làm project của mình), dán tấm hình đó vào tờ giấy trống (có thể là tờ giấy A4) rồi dán chúng lên trên bảng. Sau đó, các em bắt đầu báo cáo về project của mình trước lớp, người báo cáo có thể sử dụng một số mẫu câu tiếng anh đã học để trình bày project của mình cho thật ấn tượng.

Mẫu:

This is Minh, and this is Duong.

Minh is eight years old and Duong is eight years old, too.

They’re my friends. And they’re your friends, too.

Thank you.

Hướng dẫn dịch:

Đây là Minh, và đây là Dương.

Minh 8 tuổi và Dương cũng 8 tuổi.

Họ là bạn của tôi. Và họ cũng là bạn của bạn.

Cảm ơn các bạn.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng anh 3

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button