Hướng dẫn làm Lesson 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 3
Tổng hợp hướng dẫn giải Unit 1 Lesson 1 trang 6, 7 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 chủ đề Hello.

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).

Bài nghe:

a)   A: Hello. I’m Mai.

B: Hi/Mai. I’m Nam.

b)   A: Hello. I’m Miss Hien.

B: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Hướng dẫn dịch:

a)   A: Xin chào. Mình là Mai.

B: Xin chào Mai. Mình là Nam.

b)   A: Xin chào các em. Cô tên là Hiền.

B: Xin chào cô Hiền. Chúng em rất vui được gặp cô ạ.

2. Point and say. (Chỉ và nói).

Hello. I’m Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I’m Nam.

Hi, Mai. I’m Quan.

Hi, Quan. I’m Mai.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin chào Mai. Mình là Quân.

Xin chào Quân. Mình là Mai.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

a)  Hello. I’m Nam.

Hello. I’m Quan.

Hello. I’m Phong.

b) Hello. I’m Miss Hien.

Hello. I’m Hoa.

Hello. I’m Mai.

Hướng dẫn dịch:

a) Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Mình là Quân.

Xin chào. Mình là Phong.

b) Xin chào các em. Cô là cô Hiền.

Xin chào cô. Em là Hoa.

Xin chào cô. Em là Mai.

4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu tick.)

Bài nghe:

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn làm Lesson 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 3

1. Nam: Hello. I’m Nam.

Quan: Hello, Nam. I’m Quan. Nice to meet you.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Xin chào. Tôi là Nam.

Quân: Xin chào, Nam. Tôi là Quân. Rất vui được gặp bạn.

2. Cô Hiền: Xin chào cả lớp. Cô tên là Hiền.

Lớp: Xin chào cô Hiền ạ. Chúng em rất vui được gặp cô ạ.

5. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. Mai: Hello. I’m Mai.

Xem Thêm : Lesson 1 unit 16 SGK Tiếng anh 3 |Giải bài tập Tiếng anh 3

Nam: Hi, Mai. I’m Nam.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Hướng dẫn dịch:

1. Mai: Xin chào. Mình là Mai.

Nam: Chào Mai. Mình là Nam.

2. Cô Hiền: Xin chào. Cô tên là Hiền.

Lớp học: Kính chào cô Hiền. Rất vui được gặp cô ạ.

6. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).

Hello

Hello. I’m Mai.

Hello. I’m Mai.

Hello. I’m Nam.

Hello. I’m Nam.

Xem Thêm : Hướng dẫn làm Lesson 3 Unit 1 SGK Tiếng Anh 3

Hello. I’m Miss Hien.

Xem Thêm : Hướng dẫn làm Lesson 3 Unit 1 SGK Tiếng Anh 3

Hello. I’m Miss Hien.

Nice to meet you.

Nice to meet you

Hướng dẫn dịch:

Xin chào

Xin chào. Mình là Mai.

Xin chào. Mình là Mai.

Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Rất vui được gặp cô.

Rất vui được gặp cô.

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng anh 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button