Hướng dẫn giải bài tập trang 131 sách giáo khoa Toán lớp 1
Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn các giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 131 SGK Toán lớp 1 để các bạn tham khảo và hướng dẫn bé làm bài tại nhà.

BÀI 1 trang 131 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn giải bài tập trang 131 sách giáo khoa Toán lớp 1

cau hoi bai 1 trang 131 sgk toan lop 1 rs650 cau hoi bai 1 trang 131 sgk toan lop 1 rs650
 

Đáp án:

dap an bai 4 trang 131 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 4 trang 131 sgk toan lop 1 rs650
 

BÀI 2 trang 131 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính nhẩm:

50 – 30 = ?
Nhẩm: 5 chục – 3 chục  = 2 chục
Vậy: 50 – 30  = 20.

Xem Thêm : Cách làm bài 1,2,3 trang 25 sách giáo khoa

40 – 30 =                        80 – 40 =

70 – 20 =                        90 – 60 =

90 – 10 =                        50 – 50 =

Đáp án:

40 – 30 = 
Nhẩm 4 chục – 3 chục = 1 chục
Vậy: 40 – 30 = 10.
80 – 40 = 
Nhẩm 8 chục – 4 chục =  4 chục
Vậy: 80 – 40 = 40.
70 – 20 = 
Nhẩm 7 chục – 2 chục = 5 chục
Vậy: 70 – 20 = 50.
90 – 60 = 
Nhẩm 9 chục – 6 chục = 3 chục
Vậy: 90 – 60 = 30.
90 – 10 = 
Nhẩm 9 chục – 1 chục = 8  chục
Vậy: 90 – 10 = 80.
50 – 50 = 
Nhẩm 5 chục – 5 chục = 0
Vậy: 50 – 50 = 0.

BÀI 3 trang 131 SGK Toán lớp 1

Xem Thêm : Đáp án bài 3 trang 13 SGK toán 5

Đề bài: An có 30 cái kẹo, chị cho An thêm 10 cái nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo ?

Đáp án:

Số cái kẹo mà An có là:
30  + 10 = 40 (cái kẹo)
Đáp số: 40 cái kẹo.

BÀI 4 trang 131 SGK Toán lớp 1

Đề bài: , =

50 – 10 …20                         40 – 10….40                      30….50 – 20

Đáp án:

50 – 10 > 20                         40 – 10

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lời giải hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button