Lời giải hayToán 1

Hướng dẫn các làm và đáp án bài tập trang 80 SGK
Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5 tại trang 80 sách giáo khoa Toán lớp 1. Tài liệu này giúp các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập tại nhà những kiến thức đã học.

BÀI 1 trang 80 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Bạn đang xem bài: Hướng dẫn các làm và đáp án bài tập trang 80 SGK

8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9
1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5 = 9
9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 9 – 5 = 4
9 – 1 = 8 9 – 2 = 7 9 – 3 = 6 9 – 4 = 5

Đáp án:

8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4 =
1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5 =
9 – 8 = 9 – 7 = 9 – 6 = 9 – 5 =
9 – 1 = 9 – 2 = 9 – 3 = 9 – 4 =

BÀI 2 trang 80 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Bạn đang xem bài: Hướng dẫn các làm và đáp án bài tập trang 80 SGK

5 + … = 9 9 – … = 6 … + 6 = 9
4 + …  = 8 7 – … = 5 … + 9 = 9
… + 7 = 9 … + 3 = 8 9 – … =9

Đáp án:

5 + 4 = 9 9 – 3 = 6 + 6 = 9
4 + 5  = 8 7 – 2 = 5 0 + 9 = 9
2 + 7 = 9 5 + 3 = 8 9 – 0 =9

BÀI 3 trang 80 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu (> =

5 + 4 … 9 6 … 5 + 3 9 – 0 … 8
9 – 2 … 8 9 … 5 + 1 4 + 5 … 5 + 4

Đáp án:

5 + 4 = 9 6 5 + 3 9 – 0 > 8
9 – 2 8 9 > 5 + 1 4 + 5 = 5 + 4

BÀI 4 trang 80 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

bai 4 trang 80 sach giao khoa toan lop 1 rs650 bai 4 trang 80 sach giao khoa toan lop 1 rs650
 

Đáp án:

dap an bai 4 trang 80 sach giao khoa toan lop 1 rs650 dap an bai 4 trang 80 sach giao khoa toan lop 1 rs650
 

BÀI 5 trang 80 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Hình bên có mấy hình vuông.

bai 5 trang 80 sach giao khoa toan lop 1 rs650 bai 5 trang 80 sach giao khoa toan lop 1 rs650
 

Đáp án:

Hình bên có 5 hình vuông.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lời giải hay

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button