Goodbye – Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 1

Task 1. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn) track 37_CD3

Bạn Đang Xem: Goodbye – Tiếng Anh 2 – English Discovery

 

1624530276 dnge 1624530276 dnge

Lời giải chi tiết:

1624530276 lhki 1624530276 lhki

Nội dung bài nghe:

1. I like pizza.

2. He’s got black hair and glasses.

3. I like bananas.

4. She’s wearing a dress.

5. It’s sunny.

6. She’s a doctor.

Tạm dịch bài nghe:

1 Tôi thích bánh pizza.

2 Anh ấy có mái tóc đen và đeo kính.

3 Tôi thích chuối.

4 Cô ấy đang mặc váy.

5 Trời nắng.

6 Cô ấy là bác sĩ.

Bài 2

Task 2. Listen and number. (Nghe và đánh số) track 38_CD3

  1624530276 zv5s 1624530276 zv5s

Lời giải chi tiết:

1. e

2. g

3. b

4. h

5. a

6. d

7. f

8. c

Nội dung bài nghe:

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 1: Nn – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

1. Help the farmer

2. Help with the clothes.

3. Help with dinner

4. Help at the mountain.

5. Help at the castle.

6. Help the doctor.

7. Help with the shopping.

8. Help at the cave.

Tạm dịch bài nghe:

1. Giúp đỡ người nông dân

2. Giúp đỡ việc quần áo.

3. Giúp đỡ nấu ăn tối.

4. Giúp đỡ tại núi.

5. Giúp đỡ tại lâu đài.

6. Giúp đỡ bác sĩ.

7. Giúp đỡ việc mua sắm.

8. Giúp việc tại hang động.

Bài 3

Quest song. Listen and sing. (Bài hát nhiệm vụ. Nghe và hát) track 39_CD3

 

1624530276 yoep 1624530276 yoep

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe;

Stand up, jump up, come on a quest,

Come on a quest today.

Turn around, sit down, come on a quest.

How can we help today?

At the castle, with dinner, at the cave, the doctor,

the farmer,

With the shopping, with the clothes, at

the mountain

We can help today!

Rose and Charlie are home again

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 1. Nn – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

And Ola’s happy today – Hurray!

Rose and Charlie are home again

Xem Thêm : Lesson 4 – Unit 1. Nn – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

And Ola’s happy today – Hurray!

Hurray! Hurray! Hurray! (x2)

 Tạm dịch bài nghe:

Đứng lên, nhảy lên, thực hiện một nhiệm vụ,

Hãy thực hiện một nhiệm vụ ngày hôm nay.

Quay lại, ngồi xuống, bắt đầu nhiệm vụ.

Chúng tôi có thể giúp ngày hôm nay?

Tại lâu đài, với bữa tối, tại hang động, bác sĩ, người nông dân,

Với việc mua sắm, với quần áo, tại ngọn núi

Chúng tôi có thể giúp đỡ ngay hôm nay!

Rose và Charlie lại về nhà

Và hôm nay Ola rất vui vẻ – Hoan hô!

Rose và Charlie lại về nhà

Và hôm nay Ola rất vui vẻ – Hoan hô!

Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! (x2)

Bài 4

Task 4. Draw five of your favorite things. Then show and tell. (Vẽ 5 món đồ yêu thích. Sau đó giới thiệu và nói)

1624530276 1624530276

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

I like apples.

I like sunny days.

I like pizza.

I like horse.

I like dolls.

Tạm dịch:

Tôi thích táo.

Tôi thích những ngày nắng.

Tôi thích bánh pizza.

Tôi thích con ngựa.

Tôi thích búp bê.

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button