Giải bài tập luyện tập trang 48 sgk Toán 1
Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 và bài 4 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 1 bài luyện tập : Tính, điền số, viết phép tính thích hợp …

Hướng dẫn giải bài tập trang 48 sgk Toán lớp 1 : Luyện tập

Câu 1: Tính

Bạn Đang Xem: Giải bài tập luyện tập trang 48 sgk Toán 1

bai 1 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650 bai 1 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650

Đáp án:

3 + 1 = 4 2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4

dap an bai 1 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650 dap an bai 1 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650

Câu 2: Điền Số?

Xem Thêm : Bài 3 trang 7 sgk Toán 4 | Giải toán 4

bai 2 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650 bai 2 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650

Đáp án:

dap an bai 2 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650 dap an bai 2 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650

Câu 3: Tính

bai 3 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650 bai 3 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650

Đáp án:

Xem Thêm : Giải bài 2 trang 128 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

dap an bai 3 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650 dap an bai 3 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650

Câu 4: Viết phép tính thích hợp

bai 4 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650 bai 4 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650

Đáp án:

dap an bai 4 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650 dap an bai 4 trang 48 sach giao khoa lop 1 rs650

——————————————————————–

» Tham khảo thêm:

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lời giải hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button