Free Fire OB32: Nhân vật và vũ khí được cân bằng như thế nào?
Free Fire OB32: Nhân vật và vũ khí được cân bằng như thế nào?

Bản cập nhật Free Fire OB32 cuối cùng đã được tải xuống

Bạn Đang Xem: Free Fire OB32: Nhân vật và vũ khí được cân bằng như thế nào?

Bản cập nhật Free Fire OB32 đã đến và hiện có sẵn để tải xuống thông qua Google Play Store và Apple App Store. Tuy nhiên, người chơi sẽ không thể truy cập trò chơi và thử nghiệm các tính năng mới cho đến khi thời gian bảo trì kết thúc.

Xem Thêm : Công thức tính lãi kép

Theo ghi chú của bản cập nhật, các nhà phát triển đã cân bằng nhiều yếu tố với phiên bản mới để mang lại trải nghiệm người dùng tổng thể tốt hơn. Nhiều buff và nerf đã được áp dụng cho cả nhân vật và vũ khí.
Điều chỉnh nhân vật và vũ khí
Nhân vật

Garena đã thay đổi bốn nhân vật trong bản cập nhật OB32. Đây là những chi tiết cụ thể chính xác:
1) Maxim (Nerf)
Sau khi cập nhật, việc sử dụng Medkit sẽ nhanh hơn 5/9/13/17/21/25% ở mỗi cấp.
(Trước đó: 5/8/12/17 / 23/30%)
2) Xayne (Buff)
Sát thương tăng lên Gloo Wall và Khiên tăng tương ứng 90/100/110/120/130/150% ở sáu cấp.
(Trước đó: 40/50/61/73/86/100%.)
Ngoài ra, thời gian hồi chiêu giảm xuống 130/120/110/100/90/80 giây.
(Trước đó: 150/140/130/120/110/100 giây)
3) Olivia (Buff)
Những người chơi được hồi sinh sẽ bắt đầu có thêm 30/40/50/60/70/80 HP ở các cấp khả năng khác nhau của cô ấy.
(Trước đó: 30/36/43/51/60/70 HP)
4) Skyler (Điều chỉnh)
Người chơi có thể ngắm bắn bằng kỹ năng, giúp họ nhắm chính xác trong khi sử dụng kỹ năng Riptide Rhythm.
Cân bằng vũ khí

Dưới đây là những chi tiết cụ thể chính xác về việc giảm sức mạnh và nâng cấp cho các loại vũ khí khác nhau:

Xem Thêm : Stock là gì? Ý nghĩa của stock trong một số lĩnh vực

Nerfs
1) Phạm vi hiệu quả – 5%, sát thương khi bắn từ xa – 20%: M1014, SPAS12, M1887, MAG-7, UMP, MP5, MP40, P90, Thompson, MAC10

2) Phạm vi hiệu quả – 5%, sát thương khi bắn từ xa – 20%, xuyên giáp – 20%: Mini Uzi
3) Sát thương bắn xa – 20%: Vector
4) Sát thương bắn xa – 20%: M500
Buff
1)Sát thương  + 4%. Phạm vi hiệu quả + 6%: SCAR
2) Sát thương + 2%. Phạm vi hiệu quả + 3%: AUG
3) Băng đạn + 2: Kingfisher
4) Sát thương 1 -> 5: Flashbang
Ngoài việc cân bằng, một khẩu súng mới có tên là Charge Buster Shotgun sẽ được thêm vào Free Fire.
 

Share

#Free #Fire #OB32 #Nhân #vật #và #vũ #khí #được #cân #bằng #như #thế #nào

Free Fire OB32: Nhân vật và vũ khí được cân bằng như thế nào?

Bản cập nhật Free Fire OB32 cuối cùng đã được tải xuống

Bạn Đang Xem: Free Fire OB32: Nhân vật và vũ khí được cân bằng như thế nào?

Bản cập nhật Free Fire OB32 đã đến và hiện có sẵn để tải xuống thông qua Google Play Store và Apple App Store. Tuy nhiên, người chơi sẽ không thể truy cập trò chơi và thử nghiệm các tính năng mới cho đến khi thời gian bảo trì kết thúc.

Xem Thêm : Công thức tính lãi kép

Theo ghi chú của bản cập nhật, các nhà phát triển đã cân bằng nhiều yếu tố với phiên bản mới để mang lại trải nghiệm người dùng tổng thể tốt hơn. Nhiều buff và nerf đã được áp dụng cho cả nhân vật và vũ khí.
Điều chỉnh nhân vật và vũ khí
Nhân vật

Garena đã thay đổi bốn nhân vật trong bản cập nhật OB32. Đây là những chi tiết cụ thể chính xác:
1) Maxim (Nerf)
Sau khi cập nhật, việc sử dụng Medkit sẽ nhanh hơn 5/9/13/17/21/25% ở mỗi cấp.
(Trước đó: 5/8/12/17 / 23/30%)
2) Xayne (Buff)
Sát thương tăng lên Gloo Wall và Khiên tăng tương ứng 90/100/110/120/130/150% ở sáu cấp.
(Trước đó: 40/50/61/73/86/100%.)
Ngoài ra, thời gian hồi chiêu giảm xuống 130/120/110/100/90/80 giây.
(Trước đó: 150/140/130/120/110/100 giây)
3) Olivia (Buff)
Những người chơi được hồi sinh sẽ bắt đầu có thêm 30/40/50/60/70/80 HP ở các cấp khả năng khác nhau của cô ấy.
(Trước đó: 30/36/43/51/60/70 HP)
4) Skyler (Điều chỉnh)
Người chơi có thể ngắm bắn bằng kỹ năng, giúp họ nhắm chính xác trong khi sử dụng kỹ năng Riptide Rhythm.
Cân bằng vũ khí

Dưới đây là những chi tiết cụ thể chính xác về việc giảm sức mạnh và nâng cấp cho các loại vũ khí khác nhau:

Xem Thêm : Stock là gì? Ý nghĩa của stock trong một số lĩnh vực

Nerfs
1) Phạm vi hiệu quả – 5%, sát thương khi bắn từ xa – 20%: M1014, SPAS12, M1887, MAG-7, UMP, MP5, MP40, P90, Thompson, MAC10

2) Phạm vi hiệu quả – 5%, sát thương khi bắn từ xa – 20%, xuyên giáp – 20%: Mini Uzi
3) Sát thương bắn xa – 20%: Vector
4) Sát thương bắn xa – 20%: M500
Buff
1)Sát thương  + 4%. Phạm vi hiệu quả + 6%: SCAR
2) Sát thương + 2%. Phạm vi hiệu quả + 3%: AUG
3) Băng đạn + 2: Kingfisher
4) Sát thương 1 -> 5: Flashbang
Ngoài việc cân bằng, một khẩu súng mới có tên là Charge Buster Shotgun sẽ được thêm vào Free Fire.
 

Share

#Free #Fire #OB32 #Nhân #vật #và #vũ #khí #được #cân #bằng #như #thế #nào

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button