Easter – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery
Bài 1

 1. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau nói.)

j3 j3

Bạn Đang Xem: Easter – Festival – SBT Tiếng Anh 2 – English Discovery

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

chick: gà con

egg: quả trứng

flower: bông hoa

rabbit: con thỏ

Lời giải chi tiết:

rabbit (con thỏ)

egg (quả trứng)

flower (bông hoa)

chick (gà con)

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 2. Shapes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài 2

2. Read. Then count and write.

(Đọc. Sau nói đếm và viết.)

j4 j4

Xem Thêm : Lesson 1 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Phương pháp giải:

1. How many chicks? (Có bao nhiêu con gà con?)

    5

2. How many flowers? (Có bao nhiêu bông hoa?)

    4

3. How many eggs? (Có bao nhiêu quả trứng?)

    7

4. How many rabbits? (Có bao nhiêu con thỏ?)

    2

truonghuynhngochue.edu.vn

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button