DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Đột Biến mạnh nhất Rank Thách Đấu bản 12.1
DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Đột Biến mạnh nhất Rank Thách Đấu bản 12.1

Là một trong các đội hình mới cực mạnh về cuối trận và dễ xoay bài, hãy cùng điểm qua Top đội hình Đột Biến với Kai’sa, Urgot, Malzahar theo meta 12.1 của DTCL Mùa 6 rank Thách Đấu để thử dùng và leo rank ngay nhé.

Bạn Đang Xem: DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Đột Biến mạnh nhất Rank Thách Đấu bản 12.1

Đội hình 5 Đột Biến lý tưởng nhất
Đội hình chính:
Kog’maw
Malzahar
Cho’gath
Dr.Mundo
Zac
Tahm Kench
Kai’sa
Tổng buff: 5 Đột Biến, 4 Đấu Sĩ
Trang bị khuyến cáo:
Malzahar: Kiếm Súng Hextech, Găng bảo thạch, Vô Cực Kiếm
Cho’gath: Áo choàng gai, Giáp Warmog, Dây chuyền chuộc tội
Kai’sa: Cuồng Đao, Găng tay công lý, Diệt Khổng Lồ
TahmKench: Đồ tank còn dư

Đội hình 5 Đột Biến Malzahar sát thương chính
Đội hình chính:
Kog’maw
Malzahar
Cho’gath
Dr.Mundo
Urgot
Viktor
Kai’sa
Tổng buff: 5 Đột Biến, 3 Hóa Kỹ, 2 Liên Xạ, 2 Đấu Sĩ, 2 Pháp Sư
Trang bị khuyến cáo:
Malzahar: Găng tay công lý, Găng bảo thạch, Diệt Khổng Lồ
Cho’gath: Áo choàng gai, Vuốt Rồng, Thủ Tượng Thạch Giáp

Xem Thêm : Công suất hao phí là gì?

Đội hình 5 Đột Biến Kai’sa đa hệ tộc
Đội hình chính:
Pháp Sư bất kì (giữ đồ cho Kaisa)
Warwick
Kog’maw
Cho’gath
Malzahar
Dr.Mundo
Jinx
Viktor
Kai’sa
Tổng buff: 5 Đột biến, 2 Pháp Sư, 2 Đấu Sĩ, 2 Thách Đấu, 3 Hóa Kỹ, 2 Liên Xạ
Trang bị khuyến cáo:
Kai’sa: Găng tay công lý, Cuồng Đao, Găng Bảo Thạch
Cho’gath: Đồ tank bất kì
DrMundo: Đồ tank bất kì

Đội hình Đấu Sĩ Jinx kẹp Đột Biến tank
Đội hình chính:
Trundle
Kogmaw
Vi
Cho’gath
Zac
Dr.Mundo
Tahm Kench
Jinx
Slot 9: Yuumi buff Jinx hoặc Urgot
Tổng buff: 6 Đấu Sĩ, 3 Đột Biến, 2 Tái Chế, 2 Liên Xạ, 2 Chị Em
Trang bị khuyến cáo
Jinx: Vô Cực Kiếm, Găng tay công lý, Găng bảo thạch
Dr. Mundo/Tahm Kench: Áo choàng gai, Giáp Warmog, Vuốt Rồng
Kog’maw: Đồ sát thương dư hoặc Cuồng Đao/Diệt Khổng Lồ
Hàng tank: Dây chuyền chuộc tội/Iron Solari

Đội hình Kai’sa Đột Biến kẹp 2 Khổng Lồ
Đội hình chính:
Kai’sa
Taric
Malzahar
Fiora
Cho’gath
Galio
Tổng buff: 2 Khổng Lồ, 3 Đột Biến, 2 Thách Đấu, 2 Thần Tượng
Trang bị khuyến cáo
Kai’sa: Cuồng Đao, Găng tay công lý, Mũ Phù Thủy
Cho’gath: Thú Tượng Thạch Giáp, Áo choàng gai, Dây chuyền chuộc tội
Galio: Đồ Tank bất kì

Đội hình Hóa Kỹ Twitch Reroll với 5 Nhà Phát Minh Đột Biến Tonker
Đội hình chính:
Kog’maw
Zac
Malzahar
Lissandra
Janna
Dr.Mundo
Urgot
Viktor
Tổng buff: 5 Hóa Kỹ, 3 Đột Biến, 2 Pháp Sư, 2 Đấu Sĩ, 2 Học Giả, 2 Liên Xạ
Trang bị khuyến cáo
Urgot: Vô Cực Kiếm, Cuồng Cung, Cuồng Đao
Dr.Mundo: Giáp Warmog, Áo choàng gai, Vuốt Rồng
Vuốt Bẫy/Phong Kiếm bất kì hỗ trợ

Xem Thêm : 71 là ở đâu?

Đội hình Kog’maw Reroll với Đột Biến Đấu Sĩ
Đội hình chính:
Kog’maw Reroll
Tristana
Zac
Malzahar
Dr.Mundo
Urgot
Slot 7 – 8: Thêm Viktor/Yuumi buff Kog hoặc Jayce
Tổng buff: 3 Hóa Kỹ, 3 Đột Biến, 2 Đấu Sĩ, 2 Xạ Thủ, 2 Liên Xạ
Trang bị khuyến cáo
Kog’maw: Găng tay công lý, Diệt Khổng lồ, Cuồng Đao
Dr. Mundo: Áo choàng gai, Giáp Warmog, Vuốt Rồng
Urgot: Vô Cực Kiếm, Cuồng Cung, Cuồng Đao hoặc đồ dame còn dư

Đội hình Kog’maw Reroll với 4 Liên Xạ kẹp Đột Biến
Đội hình chính:
Kog’maw Reroll
Kassadin
Graves
Cho’gath
Zac
Urgot
Jinx
Slot 8: Thêm Hóa Kỹ hoặc 5 Vàng bất kì
Tổng buff: 4 Liên Xạ, 3 Đột Biến, 2 Đấu Sĩ
Trang bị khuyến cáo
Kog’maw: Găng tay công lý, Diệt Khổng lồ, Cuồng Đao
Cho’gath: Áo choàng gai, Giáp Warmog, Vuốt Rồng
Jinx: Vô Cực Kiếm, Cuồng Cung, Cuồng Đao hoặc đồ dame còn dư

Share

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Đột #Biến #mạnh #nhất #Rank #Thách #Đấu #bản

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Đột Biến mạnh nhất Rank Thách Đấu bản 12.1

Là một trong các đội hình mới cực mạnh về cuối trận và dễ xoay bài, hãy cùng điểm qua Top đội hình Đột Biến với Kai’sa, Urgot, Malzahar theo meta 12.1 của DTCL Mùa 6 rank Thách Đấu để thử dùng và leo rank ngay nhé.

Bạn Đang Xem: DTCL Mùa 6: Hướng dẫn Top đội hình Đột Biến mạnh nhất Rank Thách Đấu bản 12.1

Đội hình 5 Đột Biến lý tưởng nhất
Đội hình chính:
Kog’maw
Malzahar
Cho’gath
Dr.Mundo
Zac
Tahm Kench
Kai’sa
Tổng buff: 5 Đột Biến, 4 Đấu Sĩ
Trang bị khuyến cáo:
Malzahar: Kiếm Súng Hextech, Găng bảo thạch, Vô Cực Kiếm
Cho’gath: Áo choàng gai, Giáp Warmog, Dây chuyền chuộc tội
Kai’sa: Cuồng Đao, Găng tay công lý, Diệt Khổng Lồ
TahmKench: Đồ tank còn dư

Đội hình 5 Đột Biến Malzahar sát thương chính
Đội hình chính:
Kog’maw
Malzahar
Cho’gath
Dr.Mundo
Urgot
Viktor
Kai’sa
Tổng buff: 5 Đột Biến, 3 Hóa Kỹ, 2 Liên Xạ, 2 Đấu Sĩ, 2 Pháp Sư
Trang bị khuyến cáo:
Malzahar: Găng tay công lý, Găng bảo thạch, Diệt Khổng Lồ
Cho’gath: Áo choàng gai, Vuốt Rồng, Thủ Tượng Thạch Giáp

Xem Thêm : Công suất hao phí là gì?

Đội hình 5 Đột Biến Kai’sa đa hệ tộc
Đội hình chính:
Pháp Sư bất kì (giữ đồ cho Kaisa)
Warwick
Kog’maw
Cho’gath
Malzahar
Dr.Mundo
Jinx
Viktor
Kai’sa
Tổng buff: 5 Đột biến, 2 Pháp Sư, 2 Đấu Sĩ, 2 Thách Đấu, 3 Hóa Kỹ, 2 Liên Xạ
Trang bị khuyến cáo:
Kai’sa: Găng tay công lý, Cuồng Đao, Găng Bảo Thạch
Cho’gath: Đồ tank bất kì
DrMundo: Đồ tank bất kì

Đội hình Đấu Sĩ Jinx kẹp Đột Biến tank
Đội hình chính:
Trundle
Kogmaw
Vi
Cho’gath
Zac
Dr.Mundo
Tahm Kench
Jinx
Slot 9: Yuumi buff Jinx hoặc Urgot
Tổng buff: 6 Đấu Sĩ, 3 Đột Biến, 2 Tái Chế, 2 Liên Xạ, 2 Chị Em
Trang bị khuyến cáo
Jinx: Vô Cực Kiếm, Găng tay công lý, Găng bảo thạch
Dr. Mundo/Tahm Kench: Áo choàng gai, Giáp Warmog, Vuốt Rồng
Kog’maw: Đồ sát thương dư hoặc Cuồng Đao/Diệt Khổng Lồ
Hàng tank: Dây chuyền chuộc tội/Iron Solari

Đội hình Kai’sa Đột Biến kẹp 2 Khổng Lồ
Đội hình chính:
Kai’sa
Taric
Malzahar
Fiora
Cho’gath
Galio
Tổng buff: 2 Khổng Lồ, 3 Đột Biến, 2 Thách Đấu, 2 Thần Tượng
Trang bị khuyến cáo
Kai’sa: Cuồng Đao, Găng tay công lý, Mũ Phù Thủy
Cho’gath: Thú Tượng Thạch Giáp, Áo choàng gai, Dây chuyền chuộc tội
Galio: Đồ Tank bất kì

Đội hình Hóa Kỹ Twitch Reroll với 5 Nhà Phát Minh Đột Biến Tonker
Đội hình chính:
Kog’maw
Zac
Malzahar
Lissandra
Janna
Dr.Mundo
Urgot
Viktor
Tổng buff: 5 Hóa Kỹ, 3 Đột Biến, 2 Pháp Sư, 2 Đấu Sĩ, 2 Học Giả, 2 Liên Xạ
Trang bị khuyến cáo
Urgot: Vô Cực Kiếm, Cuồng Cung, Cuồng Đao
Dr.Mundo: Giáp Warmog, Áo choàng gai, Vuốt Rồng
Vuốt Bẫy/Phong Kiếm bất kì hỗ trợ

Xem Thêm : 71 là ở đâu?

Đội hình Kog’maw Reroll với Đột Biến Đấu Sĩ
Đội hình chính:
Kog’maw Reroll
Tristana
Zac
Malzahar
Dr.Mundo
Urgot
Slot 7 – 8: Thêm Viktor/Yuumi buff Kog hoặc Jayce
Tổng buff: 3 Hóa Kỹ, 3 Đột Biến, 2 Đấu Sĩ, 2 Xạ Thủ, 2 Liên Xạ
Trang bị khuyến cáo
Kog’maw: Găng tay công lý, Diệt Khổng lồ, Cuồng Đao
Dr. Mundo: Áo choàng gai, Giáp Warmog, Vuốt Rồng
Urgot: Vô Cực Kiếm, Cuồng Cung, Cuồng Đao hoặc đồ dame còn dư

Đội hình Kog’maw Reroll với 4 Liên Xạ kẹp Đột Biến
Đội hình chính:
Kog’maw Reroll
Kassadin
Graves
Cho’gath
Zac
Urgot
Jinx
Slot 8: Thêm Hóa Kỹ hoặc 5 Vàng bất kì
Tổng buff: 4 Liên Xạ, 3 Đột Biến, 2 Đấu Sĩ
Trang bị khuyến cáo
Kog’maw: Găng tay công lý, Diệt Khổng lồ, Cuồng Đao
Cho’gath: Áo choàng gai, Giáp Warmog, Vuốt Rồng
Jinx: Vô Cực Kiếm, Cuồng Cung, Cuồng Đao hoặc đồ dame còn dư

Share

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Đột #Biến #mạnh #nhất #Rank #Thách #Đấu #bản

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button