Giáo dục

Đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2022
Sáng ngày 26/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi THPT Quốc gia 2022. Nếu thí sinh nào còn cảm thấy băn khoăn, chưa hài lòng với kết quả bài thi, có thể nộp đơn đề nghị phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia 2022. Sau đó, nộp về hội đồng tuyển sinh từ ngày 26/7 – hết ngày 05/8/ 2022 để kiểm tra lại, tránh thiệt thòi cho bản thân.

Trong mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2022, cần ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh, hội đồng thi, số điện thoại liên hệ, cũng như ghi rõ phúc khảo bài thi môn nào… Vậy mời các em cùng tham khảo mẫu đơn xin chấm phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2022 trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem bài: Đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2022

Đơn xin chấm phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm…….

Kính gửi: – Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi……………………………………………………………….

– Hội đồng thi Sở GD&ĐT ………………………………………………………………….

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Giới tính: ………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………… Dân tộc: ………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………. Số điện thoại:……………………………………….

Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm …………:

Tại Hội đồng thi số ……… – Sở GD&ĐT ……………………………

Điểm thi:……………………………………………………………….. Số báo danh:……………………..

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT Môn thi Phòng thi Điểm bài thi Ghi chú (Ghi rõ môn ngoại ngữ)
1 Ngữ Văn
2 Toán
3 Vật lí
4 Hóa học
5 Sinh học
6 Tiếng Anh
7 Lịch sử
8 Địa lí
9 GDCD

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

………………., ngày ….. tháng …..năm…….

Thí sinh đề nghị phúc khảo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị phúc khảo bài thi THPT năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM……..

Kính gửi: Hội đồng thi THPT Quốc gia Trường …………………………………………………..

Tôi tên:…………………………………………

Sinh ngày:…………………………………….

Số báo danh:…………………………………

Tôi đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Hội đồng thi Trường:……………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn sau:

TT Môn xin chấm phúc khảo Điểm đã công bố Ghi chú
01
02
03
04
05

Tôi xin đóng lệ phí theo quy định (30.000 đồng/một môn xin chấm phúc khảo).

…………….., ngày……..tháng……….năm……….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

* Điện thoại liên lạc:…………………………………

* Địa chỉ liên lạc:……………………………………..

Cách làm đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2022

Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2022, các thí sinh có thể làm đơn xin phúc khảo bài thi trong 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi tại nơi đã đăng ký dự thi.

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2022 tại các điểm thu hồ sơ đăng ký dự thi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 23/9.

Quy định về phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2022

– Tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi tại chính nơi thí sinh đăng ký dự thi.

– Thời gian nhận đơn xin phúc khảo: Trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi THPT quốc gia, sau đó Trường sẽ chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo đến Hội đồng thi.

– Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo bài thi cho thí sinh trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Quy trình phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2022

Quy trình phúc khảo bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 được quy định như sau:

– Việc phúc khảo sẽ được thực hiện theo từng môn dưới sự điều hành của Trưởng ban phúc khảo. Trước khi bài thi được bàn giao cho ban Phúc khảo, Ban Thư ký Hội đồng thi cần thực hiện các việc sau:

– Tra cứu đề thi từ số báo danh, tìm số phách của bài thi, lấy bài thi và đối chiếu với phiếu thu bài để đối chiếu số tờ giấy thi.

– Tổng hợp các bài thi của một môn thi vào túi đựng, đồng thời ghi rõ số bài thi và số tờ giấy thi của từng bài thi sau đó bàn giao cho Ban phúc khảo.

– Khi tiến hành các việc liên quan đến phúc khảo bài thi phải có ít nhất 2 người trở lên, quan hệ giữa số báo danh và số phách phải được giữ bí mật tuyệt đối, không được ghép đầu phách.

Quy trình phúc khảo bài thi tự luận

Quy định về phúc khảo bài thi tự luận như sau:

– Việc phúc khảo mỗi bài thi tự luận được thực hiện bởi 2 cán bộ chấm thi, bắt buộc phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng để chấm trước đó trong bài thi của thí sinh.

– Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận như sau:

  • Nếu kết quả sau khi chấm của 2 cán bộ phúc khảo giống nhau thì sẽ lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo của thí sinh sau đó giao bài thi cho 2 cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.
  • Nếu điểm sau khi chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo khác nhau thì sẽ lấy bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo để cán bộ thứ 3 chấm bằng màu mực khác. Nếu như điểm chấm thi của 2 trong 3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo của thí sinh. Nếu cả 3 kết quả khác nhau thì sẽ lấy điểm Trung bình cộng của cả 3 lần chấm phúc khảo, làm tròn đến hai chữ số thập phân.
  • Nếu bài thi có điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm ban đầu từ 0,25 điểm trở lên thì điểm sẽ được điều chỉnh. Nếu điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm ban đầu 0,5 trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm phúc khảo với cán bộ chấm đợt đầu, nếu phát hiện tiêu cực cần xử lý theo quy định.

Quy trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm

Phúc khảo bài thi trắc nghiệm được quy định như sau:

– Thành phần của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm của Ban Phúc khảo tương tự như thành phần của Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm của Ban Chấm thi.

Điểm sau khi chấm lại của Tổ phúc khảo sẽ là điểm chính thức của thí sinh.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu đã công bố từ 0,25 điểm trở lên sẽ được điều chỉnh điểm. Trường hợp bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Giáo dục

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button