Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 đề số 9 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán đề số 9 dưới đây do Đọc tài liệu tổng hợp, chọn lọc là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh trong quá trình học toán lớp 4, ngoài ra đây còn là tài liệu để phụ huynh dạy con ở nhà, đồng thời giúp các thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng để ra đề kiểm tra học kỳ hay và chất lượng.

Đề thi môn Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2019-2020 – Đề số 9

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán – Đề số 9

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bạn Đang Xem: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 đề số 9 có đáp án

Cho các số: 1250; 2370; 4725; 3960. Số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:

A) 1250                                      B) 2370

C) 4725                                      D) 3960

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đổi ra cm²: 30m² 3dm² = … cm²

300 300cm²
303 000cm²
30 300cm²

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phân số \(\dfrac{5}{6}\) bằng phân số nào dưới đây:

A) \(\dfrac{{20}}{{18}}\)                                      B) \(\dfrac{{20}}{{24}}\)

C) \(\dfrac{{24}}{{20}}\)                                      D) \(\dfrac{{18}}{{20}}\)

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Một đội công nhân đắp một quãng đường dài 180m. Sau một ngày đắp được \(\dfrac{4}{5}\) quãng đường. Hỏi còn lại bao nhiêu mét quãng đường chưa đắp?

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) \(\dfrac{2}{5}\) của 40 là 16
b) \(\dfrac{1}{7}\) của 42 là 6
c) \(\dfrac{4}{9}\) của 180 là 78
d) \(\dfrac{5}{8}\) của 112 là 70

Câu 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Tìm \(x\), biết \(\dfrac{7}{{10}} \times x = \dfrac{1}{2}\). Giá trị của \(x\) là:

\(\dfrac{5}{7}\)
\(\dfrac{4}{7}\)
\(\dfrac{6}{7}\)

b) Tìm \(x\), biết \(x:\dfrac{5}{8} = \dfrac{4}{{15}}\). Giá trị của \(x\) là:

\(\dfrac{1}{3}\)
\(\dfrac{1}{5}\)
\(\dfrac{1}{6}\)

Câu 7

. Người thứ nhất làm xong một sản phẩm trong 3 giờ, người thứ hai làm xong cũng sản phẩm đó trong 2 giờ. Hỏi hai người cùng làm sản phẩm đó thì sau bao nhiêu phút sẽ xong?

Câu 8. Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 180m. Người ta cấy lúa cứ 25m2 thì thu hoạch được 12kg thóc. Hỏi số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán đề số 9

Câu 1.

Trong các số đã cho, các số 1250, 2370, 3960 có chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho cả 2 và 5.

Xem Thêm : Bài 3 trang 39 sgk Toán 4 | Giải toán 4

Số 1250 có tổng các chữ số là 1 + 2 + 5 + 0 = 8. Vì 8 không chia hết cho cả 3 và 9 nên số 1250 không chia hết cho cả 3 và 9.

Số 2370 có tổng các chữ số là 2 + 3 + 7 + 0 = 12.  Vì 12 không chia hết cho 9 nên số 23700 không chia hết cho 9; 12 chia hết cho 3 nên số 2370 chia hết cho 3.

Số 39600 có tổng các chữ số là 3 + 9 + 6 + 0 = 18. Vì 18 chia hết cho cả 3 và 9 nên số 39600 chia hết cho cả 3 và 9.

Vậy số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là 3960.

Chọn D

Câu 2:

Ta có: 30m² 3dm² = 30m² + 3dm² = 3000dm² + 3dm² = 3003dm² = 300 300cm²

Ta có bảng kết quả như sau:

300 300cm² Đ
303 000cm² S
30 300cm² S

Câu 3:

Ta có: \(\dfrac{5}{6} = \dfrac{5 \times 4}{6 \times 4}=\dfrac{20}{24}\)

Chọn B

Câu 4:

Một ngày đắp được quãng đường là:

\(  180 \times \dfrac{4}{5} = 144\)(m)

Còn lại quãng đường chưa đắp là:

180 – 144 = 36 (m)

Ta có bảng đáp án sau:

Câu 5:

a) \(\dfrac{2}{5}\) của 40 là 16 Đ
b) \(\dfrac{1}{7}\) của 42 là 6 Đ
c) \(\dfrac{4}{9}\) của 180 là 78 S
d) \(\dfrac{5}{8}\) của 112 là 70 Đ

Câu 6:

a) \(\begin{array}{l}\dfrac{7}{{10}} \times x = \dfrac{1}{2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \dfrac{1}{2}:\dfrac{7}{{10}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{10}{7}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \dfrac{{10}}{{14}} = \dfrac{5}{7}\end{array}\ \)

Giá trị của \(x\) là:

\(\dfrac{5}{7}\) Đ
\(\dfrac{4}{7}\) S
\(\dfrac{6}{7}\) S

b)

Xem Thêm : Bài 4 trang 22 sgk Toán 4 – Luyện tập trang 22

\(\begin{array}{l}x:\dfrac{5}{8} = \dfrac{4}{{15}}\\x\,\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{4}{{15}} \times \dfrac{5}{8}\\x\,\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{{20}}{{120}} = \dfrac{1}{6}\end{array}\).

Giá trị của \(x\) là:

\(\dfrac{1}{3}\) S
\(\dfrac{1}{5}\) S
\(\dfrac{1}{6}\) Đ

Câu 7:

Trong 1 giờ người thứ nhất làm được số phần sản phẩm là:

1:3 = \(\dfrac{1}{3}\) (sản phẩm)

Trong 1 giờ người thứ hai làm được số phần sản phẩm là:

1:2 = \(\dfrac{1}{2}\) (sản phẩm)

Trong 1 giờ hai người làm được  số phần sản phẩm là:

\(\dfrac{1}{3}\) + \(\dfrac{1}{2}\) = \(\dfrac{5}{6}\) (sản phẩm)

Hai người làm xong sản phẩm đó hết số thời gian là:

1: \(\dfrac{5}{6}\) = \(\dfrac{6}{5}\) (giờ)

\(\dfrac{6}{5}\)giờ = phút

Đáp số: 72 phút.

Câu 8. 

Độ dài mỗi cạnh của thửa ruộng hình vuông là:

180:4 = 45(m)

Diện tích thửa ruộng hình vuông là:

45 x 45 = 2025 (m²)

Số thóc cả thửa ruộng thu được là:

12 x (2025 : 25) = 972 (kg)

Đáp số: 972kg

************************

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán đề số 9 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 4 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Toán 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button