Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 đề số 3 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2019 – 2020 đề số 3 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với các dạng bài thường gặp trong bài kiểm tra.

Mời các em tham khảo đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2019 – 2020 đề số 3 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp để chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích để phụ huynh dạy và học cùng con ở nhà.

Bạn Đang Xem: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 đề số 3 có đáp án

Đề thi môn Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2019-2020 – Đề số 3

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán – Đề số 3

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Tìm  và b biết \(a + b = 108\,;\,\,\dfrac{a}{b} = \dfrac{4}{5}\)

\(a = 48\,;\,\,b = 60\)
\(a = 40\,;\,\,b = 68\)
\(a = 36\,;\,\,b = 72\)

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hiệu hai số là 420. Nếu cùng thêm vào mỗi số 30 thì số bé mới bằng \(\dfrac{1}{5}\) số lớn mới. Tìm hai số đã cho.

A) 495 và 75

B) 105 và 525

C) 85 và 505

Câu 3. Chọn câu đúng

Mẹ hơn con 24 tuổi, biết rằng 2 năm nữa tuổi con bằng \(\dfrac{1}{5}\) tuổi mẹ. Tính tuổi con hiện nay.

A. 4 tuổi

B. 6 tuổi

C. 8 tuổi

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thứ hai hơn số thứ nhất là 63. Nếu gấp số thứ nhất lên 4 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

A) 19 và 82

B) 20 và 83

C. 21 và 84

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Tổng hai số là \(\dfrac{{17}}{2}\). Tỉ số của hai số là \(\dfrac{5}{{12}}\). Tìm hai số đó.

a) \(\dfrac{1}{4}\)và \(\dfrac{3}{5}\)

b) \(\dfrac{1}{3}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

c) \(\dfrac{5}{2}\)  và 6

Câu 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Tìm a,b biết: \(a – b = \dfrac{1}{2};\,\,\dfrac{b}{a} = \dfrac{1}{2}\)

a) \(a = 1,\,\,b = \dfrac{1}{2}\)

b) \(a = 2,\,\,b = 1\)

c) \(a = 4,\,\,b = 2\)

Câu 7. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{5}\) chiều dài. Nếu chiều dài bớt đi 12m, chiều rộng thêm vào 4m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán đề số 3

Câu 1.

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Xem Thêm : Bài 5 trang 12 sgk Toán 4 | Giải toán 4

Số a là:

108:9 x 4 = 48

Số b là:

108 – 48 = 60

Ta có bảng đáp án sau:

\(a = 48\,;\,\,b = 60\) Đ
\(a = 40\,;\,\,b = 68\) S
\(a = 36\,;\,\,b = 72\) S

Câu 2.

Nếu cùng thêm vào mỗi số 30 thì hiệu của hai số không thay đổi và bằng 420.

Hiệu hai phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Số bé mới là:

420:4 x 1 = 105

Số bé lúc đầu là:

105 – 30 = 75

Số lớn lúc đầu là:

420 + 75 = 495

Chọn A. 495 và 75

Câu 3.

Hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian. Mẹ hơn con 24 tuổi thì 2 năm nữa mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi của con sau 2 năm là:

24:4 x 1 = 6 (tuổi)

Tuổi của con hiện tại là:

6 – 2 = 4 (tuổi)

=> Đáp án A

Câu 4.

Nếu gấp số thứ nhất lên 4 lần thì được số thứ hai hay ta có số thứ hai gấp 4 lần số thứ nhất.

Hiệu hai phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Số thứ nhất là:

63:3 x 1 = 21

Số thứ hai là:

21 + 63 = 84

Xem Thêm : Bài 5 trang 28 sgk Toán 4 | Giải toán 4

Chọn C. 21 và 84

Câu 5.

Tỉ số của hai số là \(\dfrac{5}{{12}}\)  nên nếu coi số bé gồm 5 phần bằng nhau thì số lớn gồm 12 phần như thế.

Tổng hai phần bằng nhau là:

5 + 12 = 17 (phần)

Số thứ nhất là:

\(\dfrac{{17}}{2}:17 \times 5 = \dfrac{5}{2}\)

Số thứ hai là:

\(\dfrac{{17}}{2} – \dfrac{5}{2} = \dfrac{{12}}{2} = 6\)

=> Đáp án C

Câu 6. 

Ta có \(\dfrac{b}{a} = \dfrac{1}{2}\)  nên tỉ số của hai số b và a là \(\dfrac{1}{2}\)

Ta có sơ đồ:

Hiệu hai phần bằng nhau là:

2 – 1 = 1 (phần)

Xem Thêm : Bài 5 trang 12 sgk Toán 4 | Giải toán 4

Số a là:

\(\dfrac{1}{2}:1 \times 2 = 1\)

Số b là:

\( 1 – \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}\)

=> Đáp án A và C

Câu 7.

Chiều dài hơn chiều rộng số mét là:

12 + 4 = 16 (m)

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn là:

16:2 x 3 = 24 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

24 + 16 = 40 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

40 x 24 = 960 (m²)

Đáp số: 960 (m²)

*******************

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán đề số 3 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 4 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Toán 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button