Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 đề số 2 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2019 – 2020 đề số 2 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng câu giúp các em học sinh cùng phụ huynh học bài và ôn luyện tại nhà.

Mời các em tham khảo đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2019 – 2020 đề số 2 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp để chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích để phụ huynh dạy và học cùng con ở nhà.

Bạn Đang Xem: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 đề số 2 có đáp án

Đề thi môn Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2019-2020 – Đề số 2

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán – Đề số 2

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tính:

a) \(\dfrac{3}{7} + \dfrac{8}{{21}} = \dfrac{{17}}{{21}}\)
b) \(\dfrac{4}{5} – \dfrac{2}{3} = \dfrac{2}{{15}}\)
c) \(\dfrac{7}{{11}} \times \dfrac{3}{{11}} = \dfrac{{21}}{{11}}\)
d) \(\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{4} = \dfrac{4}{3}\)

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là 36 tuổi. Tuổi con bằng \(\dfrac{2}{7} \) tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ hiện nay.

A) 28 tuổi

B) 22 tuổi

C) 26 tuổi

Câu 3. Chọn câu đúng:

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 4000, chiều dài sân trường đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của sân trường là bao nhiêu mét?

a) 16m

b) 160m

c) 1600m

Câu 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Một chiếc cầu dài 800m. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 40 000, người ta vẽ trên bản đồ chiếc cầu đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

A) 200cm

B) 20cm

C) 2cm

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hiệu độ dài hai đường chéo của một hình thoi là 12cm, tỉ số hai đường chéo là \(\dfrac{3}{5}\). Tính diện tích hình thoi đó.

a) 270cm²

b) 300cm²

c) 540cm²

Câu 6. Một mảnh vườn hình chữ nhật, nếu bớt chiều dài đi 18m, thêm vào chiều rộng 12m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn đó, biết tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài mảnh vườn là \(\dfrac{2}{5}\).

Câu 7. Kho B có nhiều hơn kho A là 180 tạ gạo. Nếu mỗi kho bớt đi 400 tạ thì số gạo còn lại ở kho A bằng \(\dfrac{3}{5}\) số gạo còn lại ở kho B. Tính số gạo lúc đầu ở mỗi kho?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán đề số 2

Câu 1.

Ta có:

a) \(\dfrac{3}{7} + \dfrac{8}{{21}} = \dfrac{{3 \times 3}}{{7 \times 3}} + \dfrac{8}{{21}}\)\( = \dfrac{9}{{21}} + \dfrac{8}{{21}} = \dfrac{{17}}{{21}}\)

Xem Thêm : Bài 3 trang 160 SGK Toán 4

b) \(\dfrac{4}{5} – \dfrac{2}{3} = \dfrac{{4 \times 3}}{{5 \times 3}} – \dfrac{{2 \times 5}}{{3 \times 5}}\)\( = \dfrac{{12}}{{15}} – \dfrac{{10}}{{15}} = \dfrac{2}{{15}}\)

c) \(\dfrac{7}{{11}} \times \dfrac{3}{{11}} = \dfrac{{7 \times 3}}{{11 \times 11}} = \dfrac{{21}}{{121}}\)

d) \(\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{4}{1} = \dfrac{4}{3}\)

Vậy ta có bảng kết quả như sau:

a) \(\dfrac{3}{7} + \dfrac{8}{{21}} = \dfrac{{17}}{{21}}\) Đ
b) \(\dfrac{4}{5} – \dfrac{2}{3} = \dfrac{2}{{15}}\) Đ
c) \(\dfrac{7}{{11}} \times \dfrac{3}{{11}} = \dfrac{{21}}{{11}}\) S
d) \(\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{4} = \dfrac{4}{3}\) Đ

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là 36 tuổi. Tuổi con bằng \(\dfrac{2}{7}\)  tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ hiện nay.

Tổng số phần bằng nhau là:

(2 + 7 = 9 (phần)

Tuổi mẹ hiện nay là:

36:9 x 7 = 28 (tuổi)

Chọn A. 28 tuổi

Câu 3.

Chiều dài thật của sân trường là:

4000 x 4 = 16000 (cm)

16 000cm = 160m

Ta có bảng đáp án sau:

=> Chọn B

Câu 4.

Đổi 800m = 80 000cm

Trên bản đồ chiếc cầu dài số xăng-ti-mét là:

80000:40000 = 2 (cm)

Chọn C. 2cm

Câu 5.

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Đường chéo thứ nhất của hình thoi dài là:

12:2 x 3 = 18 (cm)

Đường chéo thứ hai của hình thoi dài là:

18 + 12 = 30 (cm)

Xem Thêm : Bài 1 trang 107 sgk Toán 4 | Giải bài 1 sgk Toán 4 trang 107

Diện tích hình thoi là:

\(\left( {18 \times 30} \right):2 = 270\;(cm^2) \)

=> Câu đúng là a

 Câu 6.

Chiều dài hơn chiều rộng số mét là:

18 + 12 = 30 (m)

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn là:

30:3 x 2 = 20 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

20 + 30 = 50 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

20 x 50 = 1000 (m²)

Đáp số: 1000 (m²)

Câu 7. 

Nếu mỗi kho cùng bớt đi  400 tạ gạo thì hiệu số gạo hai kho không đổi và bằng 180 tạ

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Số gạo ở kho A sau khi bớt đi 400 tạ gạo là:

180:2  x 3 = 270 (tạ)

Lúc đầu kho A có số gạo là:

270 + 400 = 670 (tạ)

Lúc đầu kho B có số gạo là:

670 + 180 = 850 (tạ)

Đáp số: Kho A: 670 tạ;

Kho B: 850 tạ.

****************

Trên đây là đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán đề số 2 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 2 lớp 4 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Toán 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button