Lời giải hayToán 1

Đáp bán bài tập trang 160 sách giáo khoa
Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 160 SGK Toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem bài: Đáp bán bài tập trang 160 sách giáo khoa

45 – 23 57 –  31 72 – 60 70 – 40 66 – 25

Đáp án:

dap an bai 1 trang 160 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 1 trang 160 sgk toan lop 1 rs650
 

Bài 2

Đề Bài: Tính nhẩm

65 – 5 =  65 – 60 = 65 – 65 =
70 – 30 = 94 – 3 = 33 – 30 =
21 – 1 = 21 – 20 = 32 – 10 =

Đáp án:

65 – 5 = 60 65 – 60 = 5 65 – 65 = 0
70 – 30 = 40 94 – 3 = 91 33 – 30 = 3
21 – 1 = 20 21 – 20 = 1 32 – 10 = 22

Bài 3

Đề Bài: > =

cau hoi bai 3 trang 160 sgk toan lop 1 rs650 cau hoi bai 3 trang 160 sgk toan lop 1 rs650
 

Đáp án:

dap an bai 3 trang 160 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 3 trang 160 sgk toan lop 1 rs650
 

Bài 4

Đề Bài: Lớp 1B có 35 bạn, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nam ?

Đáp án:

Lớp 1B có số bạn nam là:
35 – 20 = 15 (bạn)
Đáp số: 15 bạn.

Bài 5

Đề Bài: Nối (theo mẫu)

cau hoi bai 5 trang 160 sgk toan lop 1 rs650 cau hoi bai 5 trang 160 sgk toan lop 1 rs650
 

Đáp án:

dap an bai 5 trang 160 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 5 trang 160 sgk toan lop 1 rs650
 

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lời giải hay

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button