Đáp án bài tập trang 179 sách giáo khoa
Xem hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 179 SGK môn toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Số

Bạn Đang Xem: Đáp án bài tập trang 179 sách giáo khoa

cau hoi bai 1 trang 179 sgk toan lop 1 rs650 cau hoi bai 1 trang 179 sgk toan lop 1 rs650

Xem Thêm : Đáp án bài tập trang 177 sách giáo khoa

Đáp án:

dap an bai 1 trang 179 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 1 trang 179 sgk toan lop 1 rs650

Bài 2

Đề Bài:  Đặt tính rồi tính

36 + 12         84 + 11         46 + 23
97 – 45 63 – 33 65 – 65

Xem Thêm : Đáp án bài tập trang 177 sách giáo khoa

Đáp án:

dap an bai 2 trang 179 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 2 trang 179 sgk toan lop 1 rs650

Bài 3

Đề Bài:

Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé:………………………………………………………….

b) Từ bé đến lớn:………………………………………………………….

Xem Thêm : Đáp án bài tập trang 177 sách giáo khoa

Đáp án:

a) Từ lớn đến bé: 76, 74, 54, 28.

Xem Thêm : Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 1

b) Từ bé đến lớn: 28, 54, 74 ,76.

Bài 4

Đề Bài: Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà ?

Xem Thêm : Đáp án bài tập trang 177 sách giáo khoa

Đáp án:

Số con gà nhà em còn lại là:
34 – 12 = 22 (con gà)
Đáp số: 22 con gà.

Bài 5

Đề Bài:  Số ?

a) 25 + … = 25                         b) 25 – …. = 25

Xem Thêm : Đáp án bài tập trang 177 sách giáo khoa

Đáp án:

a) 25 + 0 = 25                         b) 25 – 0 = 25

Nguồn: https://truonghuynhngochue.edu.vn
Danh mục: Lời giải hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button