Lời giải hayToán 1

Đáp án bài tập trang 169 sách giáo khoa
Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 169 SGK Toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài:  >

Bạn đang xem bài: Đáp án bài tập trang 169 sách giáo khoa

a)32 + 7…40                                b)32 + 14…14 + 32

  45 + 4…54 + 5                              69 – 9…96 – 6

  55 – 5…40 + 5                              57 – 1…57 + 1

Đáp án:

a)32 + 7 40                                b)32 + 14 = 14 + 32

  45 + 4 54 + 5                              69 – 9 96 – 6

  55 – 5 = 40 + 5                              57 – 1 57 + 1

Bài 2

Đề Bài:  Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Đáp án:

Thanh gỗ còn lại dài là:
97 – 2 = 95 (cm)
Đáp số: 95cm.

Bài 3

Đề Bài: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giỏ 1 có: 48 quả cam.
Giỏ 2 có : 31 quả cam.
Tất cả có:….quả cam ?

Đáp án:

Số quả cam có trong hai giỏ là:
48 + 31 = 79 (quả)
Đáp số: 79 quả.

Bài 4

Đề Bài: Kẻ thêm một đoạn thẳng để có:

cau hoi bai 4 trang 169 sgk toan lop 1 rs650 cau hoi bai 4 trang 169 sgk toan lop 1 rs650
 

Đáp án:

dap an bai 4 trang 169 sgk toan lop 1 rs650 dap an bai 4 trang 169 sgk toan lop 1 rs650
 

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Lời giải hay

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button