Tiếng Anh 2

Culture – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

Bài 1

1. Look and trace. Then color.

Bạn đang xem bài: Culture – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nhìn và đồ. Sau đó tô màu)

1655986983 84 1 1655986983 84 1

Lời giải chi tiết:

1. I’m from Korea.

(Tôi đến từ Hàn Quốc.)

2. I’m from Viet Nam.

(Tôi đến từ Viet Nam.)

3. I’m from the USA.

(Tôi đến từ Mĩ.)

4. I’m from Switzerland.

(Tôi đến từ Thụy Sĩ.)

5. I’m from Thailand.

(Tôi đến từ Thái Lan.)

Bài 2

2. Draw and color a flag.

(Vẽ và tô màu lá cờ.)

2 2

Lời giải chi tiết:

2 key 2 key

Bài 3

3. Say.

(Nói)

3 1 3 1

Lời giải chi tiết:

This flag is from Viet Nam. (Đây là lá cờ của Việt Nam.)

It’s yellow and red. (Nó màu vàng và đỏ.)

I love it. (Tôi yêu nó.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button