Tiếng Anh 2

Culture 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends
Bài 1

1. Look and write.

Bạn đang xem bài: Culture 6 – SBT Tiếng Anh 2 – Family and Friends

(Nhìn và viết.)

1656018764 181 1 2 1656018764 181 1 2

Lời giải chi tiết:

1. rice (cơm)

2. egg (trứng)

3. meat (thịt)

4. soup (súp)

Bài 2

2. Draw and write.

(Vẽ và viết.)

1656018764 824 2 1 1656018764 824 2 1

Lời giải chi tiết:

For breakfast, I eat rice, meat, and egg. I love soup, too!

(Vào buổi ăn sáng, tôi ăn cơm, thịt, trứng. Tôi cũng thích súp nữa!)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button