Tiếng Anh 2

Culture 5: Walking in Switzerland – Culture – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2
Bài 1

1. Listen, point, and repeat. 

Bạn đang xem bài: Culture 5: Walking in Switzerland – Culture – Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

(Nghe, chỉ vào, và lặp lại.)


l7 l7

Phương pháp giải:

Bài nghe:

*Listen and point.  

(Nghe và chỉ vào.)

mountains (những ngọn núi)

jacket (áo khoác)

boots (giày ống)

backpack (ba lô)

jacket (áo khoác)

backpack (ba lô)

mountains (những ngọn núi)

boots (giày ống)

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

*Listen and point.

(Nghe và chỉ vào.)

mountains (những ngọn núi)

jacket (áo khoác)

boots (giày ống)

backpack (ba lô)

jacket (áo khoác)

backpack (ba lô)

mountains (những ngọn núi)

boots (giày ống)

Bài 2

2. Listen and read. Then point and say. (Track 106)

(Nghe và đọc. Sau đó chỉ vào và nói.)


l8 l8

 

Phương pháp giải:

Hi Grandma! (Chào Bà!)

I’m in Switzerland. (Con đang ở Thụy Sĩ.)

I wear a jacket and shoes. (Con mặc một cái áo khoác và mang giày.)

I have a backpack. (Con có một cái ba lô.)

The mountains are beautiful! (Những ngọn núi thật đẹp!)

See you soon.(Hẹn sớm gặp lại bà.)

Ed

Bài 3

3. Make a list. Say.

(Làm thành một danh sách. Nói.)

l9 l9

Lời giải chi tiết:

I wear a jacket. (Tôi mặc một cái áo khoác.)

I wear boots and have a backpack. (Tôi mang giày ống và có một cái ba lô.)

truonghuynhngochue.edu.vn

Về trang chủ: TH Huỳnh Ngọc Huệ
Bài viết thuộc danh mục: Tiếng Anh 2

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Đội ngũ của chúng tôi đạt chuẩn, mạnh mẽ và sáng tạo và liên tục đổi mới phương thức giảng dạy để đem lại kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button